Verwisseling labuitslagen

9 augustus 2019

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn de uitslagen van één laboratoriumtest verwisseld. Dit had mogelijke consequenties voor 62 patiënten die via hun behandelend arts getest werden op de maagbacterie Helicobacter pylori. Deze bacterie kan maagklachten veroorzaken. 

Na controle en hertesten is vastgesteld dat voor 39 patiënten deze verwisseling geen invloed heeft gehad op de conclusie van het onderzoek. In 23 gevallen leidde hertesten van het onderzoek tot een andere conclusie. Bij deze patiënten wordt nu onderzocht of dit gevolgen heeft gehad voor hun behandeling. Deze patiënten worden via hun behandelaar op de hoogte gesteld.

Direct na de constatering zijn er maatregelen getroffen en zijn de behandelaars geïnformeerd. Ook hebben we als ziekenhuis melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Gevolgen voor patiënten

Patiënten die last hebben van deze maagbacterie, worden in de regel behandeld met antibiotica. Door de verwisseling hebben sommige mensen mogelijk onterecht antibiotica gebruikt, terwijl anderen de antibiotica mogelijk niet hebben ontvangen. De behandelend arts bespreekt met de patiënt wat in de ontstane situatie het beste vervolgbeleid is.

Oorzaak

Oorzaak van de verwisseling is een combinatie van een menselijke en technische fout. De test is uitgevoerd in januari 2019. De verwisseling kwam in augustus aan het licht bij een behandelingscontrole, welke standaard door het laboratorium Medische Microbiologie na zes maanden wordt uitgevoerd.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn de uitslagen van één laboratoriumtest verwisseld. Dit had mogelijke consequenties voor 62 patiënten die via hun behandelend arts getest werden op de maagbacterie Helicobacter pylori. Deze bacterie kan maagklachten veroorzaken. 

Na controle en hertesten is vastgesteld dat voor 39 patiënten deze verwisseling geen invloed heeft gehad op de conclusie van het onderzoek. In 23 gevallen leidde hertesten van het onderzoek tot een andere conclusie. Bij deze patiënten wordt nu onderzocht of dit gevolgen heeft gehad voor hun behandeling. Deze patiënten worden via hun behandelaar op de hoogte gesteld.

Direct na de constatering zijn er maatregelen getroffen en zijn de behandelaars geïnformeerd. Ook hebben we als ziekenhuis melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Gevolgen voor patiënten
Patiënten die last hebben van deze maagbacterie, worden in de regel behandeld met antibiotica. Door de verwisseling hebben sommige mensen mogelijk onterecht antibiotica gebruikt, terwijl anderen de antibiotica mogelijk niet hebben ontvangen. De behandelend arts bespreekt met de patiënt wat in de ontstane situatie het beste vervolgbeleid is.

Oorzaak
Oorzaak van de verwisseling is een combinatie van een menselijke en technische fout. De test is uitgevoerd in januari 2019. De verwisseling kwam in augustus aan het licht bij een behandelingscontrole, welke standaard door het laboratorium Medische Microbiologie na zes maanden wordt uitgevoerd.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Jonkergouw,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 61 52  of e-mail : m.jonkergouw@jbz.nl  
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Jonkergouw,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 61 52  of e-mail : m.jonkergouw@jbz.nl  
 
 

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:52