Vertrek Revalidatiearts Tolbrug

Vertrek Revalidatiearts Tolbrug

Beste collega’s,

Hierbij informeren wij u dat collega Jan-Hein Martens zijn werkzaamheden als revalidatiearts binnen de Tolbrug, in goed onderling overleg, per direct heeft beëindigd. Dit betekent dat Jan-Hein Martens, na een dienstverband van bijna 6 jaar, niet meer terugkeert als revalidatiearts binnen de unit Houding en Beweging op onze locaties in Den Bosch en Uden.

Samen met de unitleiding Houding & Beweging en de vakgroep revalidatiegeneeskunde dragen wij zorg voor een plan voor overname van zijn patiëntenzorg. Tevens zal aan de Raad van Bestuur en de Bossche Specialisten Coöperatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis toestemming gevraagd worden om de werving van een nieuwe revalidatiearts op te starten. In de tussenliggende periode proberen wij de zorg zo goed mogelijk te continueren, waarbij wij als gevolg van een beperkte capaciteit prioriteiten zullen moeten stellen.

  • Patiënten kunnen nog steeds op de reguliere wijze verwezen worden naar Tolbrug.
  • Amputatie- en dwarslaesiepatiënten kunnen verwezen worden, maar worden de komende periode voor interdisciplinaire revalidatiebehandeling en Multi specialistische spreekuren met instrumentmaker, enkel gezien op onze locatie in Den Bosch.
  • Voor chronische pijnpatiënten hebben wij de komende periode zeer beperkt ruimte om deel te nemen aan ons pijnprogramma. Bovendien zijn de criteria voor deelname gewijzigd. Aanvullende informatie hierover staat uitgebreid beschreven in ZorgDomein.

Zodra er meer bekend is over de invulling van onze vacature voor een revalidatiearts zullen wij u nader informeren.

Met vriendelijke groet,

Unitleiding Houding & Beweging

Eline van der Kooi, revalidatiearts/medisch coördinator

Inge Limburg, unithoofd

Code ZRG-065
Laatste revisie: 1 november 2019 - 10:05