Vernieuwde visie op aanpak overgewicht

Overgewicht kan gezien worden als het resultaat van een positieve energiebalans waarbij meer energie wordt ingenomen dan gebruikt. Deze verstoring in de energiebalans wordt door een gedragsverandering in leefstijl (bewegen en voeding) opgeheven indien er geen medische redenen zijn die het overgewicht verklaren. De reguliere aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen gaat uit van deze principes.

De nieuwste inzichten op het gebied van de aanpak van overgewicht laten zien dat het van belang is om naast inzicht in het voedings- en bewegingspatroon van het kind en eventuele medische oorzaken, ook zicht te hebben op mogelijk aanwezige ‘onderhoudende factoren’ van overgewicht. Deze factoren kunnen medisch van aard zijn, maar zijn vaker gelegen in de aanwezige systeemdynamiek van het gezin, de manier waarop invulling wordt gegeven aan het ouderschap, aanwezige psychische problemen bij het kind en/of eigen (psychische) problemen bij de ouder(s). De inzet van ondersteuning en zorg voor deze factoren kan noodzakelijk zijn om tot een succesvolle en blijvende gedragsverandering te komen in leefstijl bij het kind en gezin.

Visie op aanpak overgewicht

Door gezinnen te begeleiden in het creëren van een stabiele en veilige basis waarin de impact van onderhoudende factoren minder groot is op het functioneren van kind, ouders en gezin, ontstaat er ruimte voor (begeleiding op) de benodigde gedragsverandering in leefstijl (bewegen, voeding en slapen) en het vergroten van de mate van zelfmanagement. BMI van het kind wordt in de vernieuwde aanpak als een symptoom gezien. Het verbeteren van de ‘ervaren’ kwaliteit van leven van het kind lijkt een betere indicator te zijn voor het voorspellen of een duurzame gedragsverandering in leefstijl behaald zal worden.

De visie op de veranderende rol van de professional

Vanuit bovenstaande visie zal de rol van de professional veranderen binnen de ketenaanpak. In onderstaand filmpje wordt de visie op aanpak overgewicht en de vernieuwde rol van de professional kort uiteengezet.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

De betekenis van de professional op bovenstaande visie

Professionals uit zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties, wijkteams, kinderopvang en scholen, vervullen in de begeleiding van het kind met overgewicht een rol in afwisselende samenstellingen. Dit is afhankelijk van wat de situatie is bij het betreffende kind en gezin. De samenwerking tussen deze professionals is van doorslaggevend belang voor het uiteindelijke resultaat van de begeleiding. Benieuwd hoe deze samenwerking wordt ervaren door professionals? Bekijk dan onderstaande filmpjes over de ketenaanpak overgewicht voor 4- tot 12-jarigen in 's-Hertogenbosch.

Huisarts

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Jeugdgezondheidszorg

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Kinderarts

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Kinderfysiotherapeut

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Code PRO-003
Laatste revisie: 5 september 2022 - 11:53