Veerkracht vergroten door prehabilitatie

Het ondergaan van een operatie is topsport. Om ouderen zo fit mogelijk de operatie in te laten gaan, wordt er in het JBZ gebruik gemaakt van een intensief trainingsprogramma gecombineerd met voeding. Dit heet ‘prehabilitatie’. Sinds 2020 wordt het prehabilitatieprogramma succesvol op de Chirurgie ingezet bij darmkankeroperaties. In mei 2021 start ook Urologie met een pilot bij een blaasverwijdering.

Elke patiënt bieden we een 4 weken durend poliklinisch programma op maat in het ziekenhuis. Dit bestaat uit:

  • Een trainingsschema om drie keer per week te sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut;
  • Voedingsadvies door diëtist;
  • Extra eiwitinname na de training;
  • Mentale ondersteuning;
  • Handvatten om te stoppen met roken en alcoholgebruik.

Met deze voorbereiding en steun, kan de patiënt zelf meer de regie nemen over zijn gezondheid. De wachttijd van enkele weken tot de operatie wordt zo optimaal benut.

Bij de meest kwetsbare patiënten volgt vooraf aan dit programma ook een consult bij de geriater voor onder andere medicatiereview, verminderen delierrisico en in sommige gevallen ook meedenken of een operatie wel haalbaar is.

Samenwerking

In het prehabilitatieprogramma werken verpleegkundigen, artsen, diëtisten en fysiotherapeuten nauw samen. De training vindt nu alleen nog plaats in het ziekenhuis. In de toekomst willen we graag de 1ste lijn hierbij betrekken. Zo kunnen we samen de patiënt een passend programma bieden, dichtbij huis en op de manier die nog toegankelijker is voor de patiënt. Voor de ene patiënt is dat samen met een fysiotherapeut in de buurt, de ander kan ondersteuning krijgen in het ziekenhuis.

Wat levert het op?

De eerste resultaten van prehabilitatieprogramma voor darmkankeroperaties zijn zeer positief. We zien 30% minder complicaties, 60% minder niet-geplande heropnames en 20% korter verblijf in het ziekenhuis. Patiënten die deelnamen zijn enthousiast en ervaren de gezamenlijke trainingen met lotgenoten als een stimulans. Een bijkomend voordeel van het prehabilitatieprogramma kan zijn dat de leefstijl van de patiënt blijvend verandert in positieve zin.

De toekomst

Op dit moment worden de plannen gemaakt om het gezondheidsprogramma prehabilitatie op grotere schaal in te zetten voor tal van operaties in het ziekenhuis. Daarbij is het belangrijk om afhankelijk van het type operatie de voorbereiding voor de patiënt zo goed mogelijk af te stemmen. Samenwerking vanuit het ziekenhuis met de 1e lijn is daarbij essentieel.

Meer informatie

Wil je meer weten over het prehabilitatieprogramma? Of jouw goede ideeën met ons delen? Neem dan contact op met Carola Osinga, projectleider Kwetsbare Ouderen via c.osinga@jbz.nl. Bekijk ook de korte video over het project.

Laatste revisie: 19 augustus 2022 - 15:41