Veelgestelde vragen webinar zwanger (worden) en vaccinatie

Donderdag 9 december hebben gynaecologen en verloskundigen van @VerlosDenBosch, samen met een arts microbioloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, een webinar gegeven over het thema 'vaccineren en zwanger zijn of zwanger willen worden'. Tijdens het webinar was er de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen aan de sprekers. De meest gestelde vragen met antwoorden zijn hieronder terug te lezen.

Staat jouw vraag hier niet bij? Mail dan naar zwanger-en-coronavaccinatie@jbz.nl. Wij zorgen ervoor dat je snel een antwoord krijgt.

Corona en coronavaccinatie tijdens de zwangerschap

1. Wat is de kans op ziek worden door corona en zijn de risico’s groter bij onderliggende aandoeningen?

De kans om door corona erg ziek te worden tijdens je zwangerschap is erg klein. Van de 100 zwangere vrouwen met corona, worden  er 4 opgenomen op de Intensive Care (IC). Van deze 4 vrouwen hebben er 3 intensieve beademing nodig. De kans dat een zwangere vrouw met corona naar de Intensive Care moet, is wel 3 keer zo groot als bij een vrouw van dezelfde leeftijd die niet zwanger is.

De kans dat je tijdens je zwangerschap erg ziek wordt, is groter wanneer je: 

  • een chronische ziekte hebt;
  • ouder bent dan 35 jaar;
  • ernstig overgewicht hebt;
  • een niet westerse achtergrond hebt;
  • werk hebt waarbij je contact hebt met mensen met corona.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat corona tijdens de zwangerschap samen gaat met een groter risico op zwangerschapscomplicaties en (daardoor) vroeggeboorte.

2. Wanneer in de zwangerschap mag ik de vaccinatie en de boosterprik halen?

Vaccinaties kunnen tijdens de hele zwangerschap gegeven worden. Het is in iedere periode van de zwangerschap veilig om te doen. Drie maanden na je laatste vaccinatie kun je een boosterprik halen. Je krijgt hiervoor een uitnodiging. Deze mag je ook in iedere periode van de zwangerschap halen.

Tussen de vaccinatie tegen kinkhoest en de coronavaccinatie moet 2 weken zitten. De volgorde van vaccineren maakt niet uit.

3. Wat is de invloed van corona of coronavaccinatie op de moederkoek? Kan dit in de gaten worden gehouden tijdens de zwangerschap?

In de ziekenhuizen in Rotterdam en Leiden is hier onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat door een ernstige corona infectie de moederkoek minder goed werkt, waardoor de groei en conditie van de baby ernstig achteruit gaat. Dit was onafhankelijk van de klachten van de zwangeren, maar ze waren  allen niet gevaccineerd.

We weten niet precies hoe we deze zwangerschappen moeten controleren. We kunnen met een echo de groei van de baby in de gaten houden en met hartfilmpjes de conditie van de baby controleren. Hier moet nog verder onderzoek naar worden gedaan. De specifieke afwijkingen aan de moederkoek die in het onderzoek is beschreven kunnen we niet zien op een echo. Het is erg belangrijk om het leven te voelen tijdens je zwangerschap.

De mRNA -vaccins (Pfizer en Moderna) zijn niet schadelijk voor de moederkoek. Er is ooit gezegd dat er veel moleculaire gelijkenis zou zijn tussen het uitsteeksel (spike eiwit) op het coronavirus en het syncytine-1 eiwit in de moederkoek. Door vaccinatie opgewekte antistoffen zouden dan als kruisreactie de moederkoek aanvallen. Later is ontdekt dat die gelijkenis minimaal is. Uit het laatste  onderzoek blijkt dat er géén antistoffen tegen syncytine-1 worden gevormd na vaccinatie.

4. Is er een verhoogd risico op een miskraam als je de coronavaccinatie krijgt in de eerste periode van de zwangerschap?

Nee. Dit laten meerdere onderzoeken van goede kwaliteit niet zien.

Miskramen komen over het algemeen veel voor. Ongeveer 10-20% van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. Het is goed om dit in het achterhoofd te houden.

5. Is de pasgeboren baby ook beschermd tegen corona na een infectie of vaccinatie?

Ja. Het mRNA uit de vaccins passeert de moederkoek naar alle waarschijnlijkheid niet en gaat ook niet over in de moedermelk. De door vaccinatie aangemaakte antistoffen komen wel bij de foetus/baby terecht.

De invloed van het coronavaccin op menstruatie, zaadkwaliteit en vruchtbaarheid

1. Wat is de invloed van vaccinatie op menstruatie?

Kortgeleden is in het nieuws verschenen dat een aantal vrouwen menstruatieklachten ervaren na vaccinatie. Door een vaccinatie wordt je immuunsysteem aan het werk gezet om klaar te staan voor als er een echte (corona)infectie optreedt. Het immuunsysteem heeft een relatie met de vrouwelijke hormoonspiegels. |Daarom kan een vaccinatie van invloed zijn op de timing en de hevigheid van de menstruatie. De klachten kunnen vervelend zijn, maar zijn vaak kort. Het gaat dan om 1 of 2 cycli die net iets korter of langer zijn. De eisprong treedt wel op. Is er een blijvende cyclusverandering? Dan raden wij aan om een afspraak te maken bij de huisarts.

2. Wat is de invloed van vaccinatie op zaadkwaliteit?

Zaad wordt in 3 maanden tijd geproduceerd. Alles wat in deze 3 maanden gebeurt kan, invloed hebben op de zaadkwaliteit. Temperatuurverhoging kan de zaadkwaliteit negatief beïnvloeden. Denk hierbij aan koorts als reactie op vaccinatie of als reactie op een corona infectie. De spermakwaliteit van mannen was niet afwijkend na mRNA-vaccinatie. Sterker nog, de kwaliteit leek juist beter te zijn na de vaccinatie.

3. Wat is de invloed van vaccinatie op vruchtbaarheid?

Onderzoeken met proefdieren hebben uitgewezen dat de mRNA-vaccins niet leiden tot problemen met de vruchtbaarheid. Ook bij mensen  zijn er géén aanwijzingen voor problemen met de vruchtbaarheid door mRNA-vaccins. In klinische onderzoeken kwamen (ongeplande) zwangerschappen even vaak voor bij gevaccineerde als ongevaccineerde vrouwen. Verder waren er bij IVF-behandelingen geen verschillen in de hoeveelheid tot stand gebrachte zwangerschappen onder gevaccineerde en ongevaccineerde vrouwen.

4. Wat is jullie advies t.a.v. vaccinatie of boosterprik voor vrouwen met onvervulde kinderwens?

We adviseren je te laten vaccineren. Wanneer er sprake is van een vruchtbaarheidsbehandeling, vaccineer je dan voordat je begint met de behandeling of in een tussenliggende rustmaand.

De coronavaccinatie

1. Wat zijn de mogelijke effecten van vaccinatie op lange termijn?

(Ernstige) bijwerkingen treden meestal op binnen 8 weken na vaccinatie. De (ernstige) bijwerkingen van bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin zijn bekend en komen zeer weinig voor.

Er is geen absolute zekerheid dat er geen andere bijwerkingen optreden op langer termijn, maar er zijn nu geen aanwijzingen dat dat wel zo kan zijn.

2. Zijn er na vaccinatie antistoffen te meten?

Antistoffen kunnen we in het bloed meten. Hierbij kunnen wij geen onderscheid maken tussen antistoffen die het lichaam aangemaakt heeft als gevolg van het doormaken van corona of als gevolg van het vaccineren.

3. Waarom komen er steeds meer varianten van COVID?

Bij elke keer dat het virus vermenigvuldigd, kunnen er veranderingen in het genetisch materiaal van het virus optreden. Als er heel veel van deze veranderingen (mutaties) zijn, ontstaat er een nieuwe variant.

4. Wanneer moet je een boosterprik nemen?

Na het doormaken van corona of na de eerste vaccinatie serie, adviseert het RIVM om na 3 maanden de boosterprik te halen. 

Bronvermelding*

*bronvermelding t.b.v. beantwoording bovenstaande vragen en informatie webinar

Placenta onderzoek:

Vaccinatie en zwangerschap:

Veiligheid in zwangerschap:
Er zijn veel aanwijzingen, dat zwangerschapsuitkomsten na mRNA-vaccinatie niet afwijkend zijn; actuele en tamelijk uitgebreide gegevens laten geen verhoogd risico op miskramen na vaccinatie in de zwangerschap zien.

Corona gevaarlijk in de zwangerschap:

Vaccinatie en menstruatie

Vaccinatie en zaadkwaliteit

Vaccinatie en vruchtbaarheid

Coronavaccinatie

Code COR-063
Laatste revisie: 27 december 2021 - 16:18