Headerafbeelding
Patiënt en verpleegkundige lopen over de Boulevard
Afdeling

Valspreekuur

Bij het valspreekuur onderzoeken we hoe het komt dat u valt. Bij het valspreekuur werken een arts-assistent (basisarts vaak in opleiding tot geriater), geriater, een verpleegkundige en een fysiotherapeut. Zij onderzoeken u om de beurt.

Zoals u misschien gemerkt heeft, komt een val vaak plotseling. De gevolgen kunnen ernstig zijn, variërend van een bloeduitstorting tot een botbreuk. Als u op oudere leeftijd een keer bent gevallen, is de kans op herhaling groot als er niets aan de oorzaak wordt gedaan.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code GER-042
Laatste revisie: 12 augustus 2019 - 16:21
Over dit spreekuur

Valspreekuur

Bloedonderzoek

U krijgt een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek thuisgestuurd. Het is belangrijk dat u dit bloedonderzoek uiterlijk een week vóór uw bezoek aan het valspreekuur laat doen. U kunt bloed laten prikken in een van de locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een van de andere prikposten van Jeroen Bosch Diagnostiek.

Wat neemt u mee naar het onderzoek?

  • De ‘biografische gegevens’- vragenlijst over uw thuissituatie. Wilt u deze samen met uw naaste van te voren invullen.
  • Leesbril en/of gehoorapparaat, als u die heeft.
  • Het is fijn als u een naaste meeneemt naar het valspreekuur. Dit kan uw echtgeno(o)t(e) of partner zijn, zoon of dochter, een vertrouwenspersoon of iemand anders die u goed kent.

Voor het vallen kunnen meerdere oorzaken bestaan. Maar voor degene die valt, en ook voor de huisarts, is het vaak niet duidelijk wat deze oorzaken zijn. Het kan van belang zijn om door meerdere specialisten onderzocht te worden.

Het team dat werkzaam is bij het valspreekuur doet een basisonderzoek. Daarna wordt u zo nodig doorverwezen naar andere specialisten voor verder onderzoek of behandeling. Als u wordt doorverwezen, zijn de wachttijden vaak wel te overzien. Mogelijk moet u meerdere keren naar het ziekenhuis komen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bij het valspreekuur bestaat uit meerdere onderdelen. Het totale onderzoek duurt ongeveer drieënhalf tot vier uur. U wordt onderzocht door een arts, een fysiotherapeut en een verpleegkundige. Zij besteden aandacht aan uw hart en longen, uw ogen, uw evenwichtsorgaan, uw skelet en gewrichten, uw zenuwstelsel (inclusief uw geheugen) en uw spierkracht.

Na het onderzoek bespreekt het team met u en uw begeleider wat de mogelijke oorzaak is (of mogelijke oorzaken zijn) voor het vallen. Als het nodig is, verwijzen we u door naar andere specialisten voor verdere behandeling of spreken we aanvullend radiologisch onderzoek af. Bij het valspreekuur doet de geriater alleen een basisonderzoek. Als er geen behandelingsmogelijkheden zijn, verwijzen we u terug naar uw huisarts. Uw huisarts ontvangt altijd een brief over de onderzoeken en de bevindingen.