Vaccinatie hematologische patiënten door het JBZ

Krijg ik voorrang op een vaccin?

Er is bepaald dat patiënten van enkele medische hoog-risicogroepen met voorrang gevaccineerd gaan worden in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. Hieronder vallen ook:

 • Patiënten die een autologe of allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan
 • Patiënten met één van de volgende hematologische aandoeningen:
  • Acute lymfatische leukemie (ALL)
  • Acute myeloïde leukemie (AML)
  • Myelodysplastisch syndroom (MDS)
  • Chronische myeloïde leukemie (CML)
  • Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML)
  • Chronische lymfatische leukemie (CLL)
  • Hairy cell leukemie
  • Hodgkin lymfoom
  • Non-Hodgkin lymfoom (NHL)
  • Ziekte van Waldenström
  • Multipel myeloom / primaire amyloïdose
  • Myelofibrose
  • Polycythemia vera
  • Essentiële trombocytose
  • Mastocytose
  • Primaire agranulocytose
  • Eosinofiele afwijkingen
  • Primaire immuun gemedieerde trombocytopenie (ITP)
  • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
  • Aplastische anemie
  • Sikkelcelanemie
  • Thalassemie
  • Aangeboren en verworven hemolytische anemieën (waaronder congenitale hemolytische anemie en PNH)

Er wordt alleen een uitnodiging gestuurd naar patiënten in de leeftijd van 18 tot 74 jaar die de laatste 18 maanden een controle of behandeling in het ziekenhuis hebben gehad. Dit geldt ook voor patiënten die in het buitenland wonen.

Hoe word ik benaderd?

Als u in aanmerking komt om met voorrang gevaccineerd te worden, dan wordt u door uw eigen ziekenhuis benaderd. Let wel: Alleen patiënten die nog niet via de GGD zijn benaderd (geboortejaar 1947 en later) worden uitgenodigd. Diegenen die vanwege leeftijd of werk al een oproep van de GGD of de huisarts hebben ontvangen, moeten zich dus daar laten vaccineren. Wacht in dat geval dus niet op een oproep van het ziekenhuis, ongeacht voor welk vaccin deze is. Snelheid van vaccinatie is belangrijker dan het type vaccin dat gebruikt wordt.

Als u een behandeling met afweer-onderdrukkende medicatie heeft gehad en eerder is gezegd dat vaccinaties nu niet zinvol zijn, dan is het advies om u toch te laten vaccineren. Dit geldt ook voor mensen die eerder het advies hebben gekregen om nu geen andere vaccinaties te ontvangen. Het is de verwachting dat de vaccinatie toch een reactie van de afweercellen op kan wekken, ook als u nog geen afweerstoffen aan kunt maken door uw afweerstoornis of door de behandeling die u heeft gehad.

Wanneer vinden de vaccinaties plaats?

De vaccinaties zullen plaatsvinden op:

 • 6, 7 en 10 april 2021 (1e prik)
 • 4, 5 en 8 mei 2021 (2e prik)

Met welk vaccin word ik gevaccineerd?

Patiënten die in de medische hoog-risicogroepen zitten worden gevaccineerd met het mRNA vaccin van Moderna. Informatie over de verschillende vaccins vindt u op de website van de Rijksoverheid. Het ziekenhuis bepaalt overigens niet zelf met welk vaccin gevaccineerd wordt, dat wordt landelijk bepaald. U krijgt twee keer een vaccinatie. De tweede vaccinatie volgt vier weken na de eerste vaccinatie. De vaccinatie is gratis. U beslist zelf of u de vaccinatie haalt.

Aanvullende informatie voor patiënten die antistolling gebruiken

Voor patiënten die antistolling gebruiken (acenocoumarol of fenprocoumon via Trombosedienst of DOAC, bijvoorbeeld Rivaroxaban of Dabigatran) worden van te voren in principe gebeld wanneer ze deze medicatie moeten innemen en/of moet overleg plaatsvinden met trombosedienst welke dosering ze moeten innemen. Mocht u niet gebeld worden als de vaccinatie is gepland, neemt u dan zelf contact op met de Trombosedienst of het JBZ.

NB. De Europese Geneesmiddelenautoriteit (EMA) heeft besloten dat de vaccinaties met het AstraZeneca vaccin doorgaan omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat veneuze trombose en longembolieën vaker voorkomen bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden. In zeer zeldzame gevallen zijn stolselvorming en een verlaagd aantal bloedplaatjes vastgesteld. Op dit moment is er geen reden om vaccinatie met het AstraZeneca vaccin te onthouden, ook niet aan patiënten die bekend zijn met een bloedingsneiging of een tromboseneiging. Uw behandelend arts kan geen invloed uitoefenen op welke vaccin u krijgt.

In het JBZ krijgt u het vaccin van Moderna.

Aanvullende maatregelen bij bloedplaatjesafwijkingen

Bij een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) moet de plek waar de injectie is gezet goed worden afgedrukt.

Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?

Wanneer u na het lezen van bovenstaande informatie over coronavaccinatie bij patiënten met een hematologische aandoening vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Oncologisch Centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, telefoonnummer (073) 553 37 54.

Code COR-055
Laatste revisie: 8 april 2021 - 16:42