Uw verblijf in het ziekenhuis

Bij een geplande opname spreekt het Planbureau met u de opnamedag en tijd af.

Op de dag van opname meldt u zich bij de Infobalie in de centrale ontvangsthal (Boulevard). De medewerker verwijst u naar de juiste verpleegafdeling. Het kan zijn dat u eerst nog bloed moet laten prikken bij de polikliniek Bloedafname.

Als u komt voor een operatie is het mogelijk dat u eerst wordt opgenomen op de Operatie Ontvangst Afdeling.

Op de afdeling Dagbehandeling gaan een aantal zaken anders dan op andere verpleegafdelingen. Lees hierover meer op de pagina’s van de afdeling Dagbehandeling Snijdend en de afdeling Dagbehandeling Beschouwend.

Ontvangst op een algemene verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Zij of hij brengt u naar uw kamer en maakt u wegwijs op de afdeling.

De verpleegkundige bespreekt met u de gang van zaken op de afdeling en informeert naar een eventueel dieet, medicijngebruik, overgevoeligheid voor stoffen en/of medicijnen en naar bijzondere gewoonten en wensen.

Voorzieningen

In het ziekenhuis zijn aan de Boulevard diverse voorzieningen waarvan u tijdens uw opname gebruik kunt maken, zoals winkeltjes, een koffiecorner en restaurant, een pinautomaat, een kapsalon en schoonheidssalon en de Jeroen Bosch Apotheek.

Reanimatievraag

Tijdens een opname of operatie kan het heel af en toe gebeuren dat bij een patiënt de ademhaling of bloedsomloop (circulatie) plotseling stopt. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt iedere patiënt bij wie dit gebeurt, gereanimeerd. Maar soms bestaat er een uitdrukkelijke afspraak tussen zorgverlener en patiënt om niet te reanimeren. Dit kan op voorstel zijn van de arts, of op voorstel van de patiënt.

Bij opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan een verpleegkundige of arts vragen naar uw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het hoeft absoluut niet te betekenen dat u een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of u de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw wensen.

Lees meer

Gemengde verpleging

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt op alle verpleegafdelingen 'gemengd verpleegd'. Dit betekent dat er zowel dames als heren op dezelfde kamer kunnen liggen. Wij respecteren het als u bezwaar heeft tegen opname op een gemengde kamer. Geeft u dit wel zo snel mogelijk door aan het Planbureau, telefoonnummer (073) 553 60 20. 

Kamertoewijzing

Bij het toewijzen van de kamers (een-, twee- of vierpersoonskamer) houden we rekening met uw persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand.

Tijdens uw opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunt u tegen betaling gebruik maken van zogenaamde comfortzorg (uitgezonderd afdeling dagbehandeling). Dit houdt in :

  • Verblijf op een eenpersoonskamer (als die beschikbaar is).
  • Dagelijks een krant.
  • Gratis telefoon, televisie en internet op de kamer, inclusief gratis bellen naar vaste en mobiele nummers binnen Nederland.
  • Een gezamenlijke attentie van de schoonheidsspecialist/ kapper/ medische pedicure.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis betaalt u voor comfortzorg 125 euro per dag

(prijswijzigingen voorbehouden). Sommige patiënten zijn verzekerd voor comfortzorg via hun aanvullend verzekeringspakket.

Lees voor meer informatie de folder 'Comfortzorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis'.

Rooming-in

Op de meeste verpleegafdelingen is een logeerbed beschikbaar dat eventueel kan worden bijgeplaatst op een éénpersoonskamer. Zo kan een partner of familielid bij de patiënt op de kamer blijven overnachten. De logé krijgt geen maaltijden van het ziekenhuis; deze kunnen bijvoorbeeld worden genuttigd in het bezoekersrestaurant.

Zou u gebruik willen maken van de mogelijkheid van rooming-in, dan kunt u deze wens van tevoren doorgeven aan bureau Opname, telefoonnummer (073) 553 60 48. Of de rooming-in kan doorgaan is pas duidelijk op het moment van opname zelf; de patiënt moet op een éénpersoonskamer opgenomen kunnen worden en het logeerbed moet nog vrij zijn.

Kijk hier voor overnachtingsmogelijkheden in de omgeving van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bescherming van uw eigendommen

Neem geen waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis. Of geef ze zo snel mogelijk weer mee naar huis. Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

Alleen als buiten uw schuld schade of verlies ontstaat aan eigendommen die  noodzakelijk zijn voor uw persoonlijk functioneren, zoals een kunstgebit, bril, contactlenzen of nachtgoed, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding (van de  dagwaarde). Het moet dan wel duidelijk zijn dat het ziekenhuis of het personeel verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade of het verlies.

Telefoon, televisie, internet

Op de meeste verpleegafdelingen (niet op de afdeling Dagbehandeling) kunt u gebruik maken van een telefoon en televisie bij uw bed. Deze toestellen worden verhuurd door de firma Patientline. Meer informatie over het regelen van de aansluiting, de wijze van betaling en de tarieven, vindt u op het beeldscherm bij uw bed. Het is belangrijk dat u zich bij vertrek uit het ziekenhuis zelf afmeldt bij Patientline.

U kunt bij uw bed gratis naar de radio luisteren.

Post

Dagelijks wordt de post op de verpleegafdelingen rondgebracht. Geef uw familie en vrienden bij voorkeur het postbusadres van het ziekenhuis. Het is belangrijk dat zij behalve uw naam en voorletters, ook duidelijk de ziekenhuislocatie en de afdeling vermelden, dus:

Jeroen Bosch Ziekenhuis,

Afdeling ……….

t.a.v………………

Postbus 90153

5200  ME

’s-Hertogenbosch

Uw familie en vrienden kunnen ook een kaartje sturen via de gratis Wenskaartservice

Post die u zelf wilt versturen kunt u afgeven aan de verpleegkundige of secretaresse van de afdeling

Maaltijden

In ons ziekenhuis krijgt u 's morgens en 's middags een broodmaaltijd en 's  avonds een warme maaltijd. U kunt deze maaltijden zelf samenstellen. Iedere dag brengt de zorgassistent u een formulier waarop u uw keuze voor de volgende dag kunt aangeven. Het aanbod is zo gevarieerd, dat er ook voor patiënten met een dieet genoeg geschikte gerechten zijn.

Bezoek

In verband met de rust op de patiëntenkamers verzoeken wij u niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Vraag uw bezoekers of zij zich aan de bezoektijden willen houden.

Roken

Het hele ziekenhuisgebouw, het ziekenhuisterrein en de parkeervoorzieningen zijn rookvrij. Roken is hier verboden; dit geldt ook voor de elektrische sigaret. (Zie ook onze huisregels). Als u buiten het ziekenhuisterrein gaat om te roken, is dit geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Het personeel op de verpleegafdeling kan - en mag - u hierbij op geen enkele wijze ondersteunen. Houdt u er rekening mee dat dit in de praktijk kan betekenen dat het voor u onmogelijk is om te gaan roken.

Kwaliteitsborden

Op veel verpleegafdelingen hangt een zogenaamd 'kwaliteitsbord'. Hierop kunt u zien wat de kwaliteit van de zorg op deze afdeling is, welke verbeteracties er op deze afdeling lopen en hoe tevreden patiënten zijn over de zorg op deze afdeling. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil open zijn over de resultaten, zowel de goede als de minder goede. U kunt het personeel op de afdeling altijd vragen stellen over de informatie op dit bord. Ook zijn wij geïnteresseerd in uw mening. Zo kunnen wij samen met u onze zorg verbeteren.

Bloedtransfusie

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, kunt u een bloedtransfusie nodig hebben. De belangrijkste reden voor een bloedtransfusie is een bloedarmoede die ernstig is of niet (snel) reageert op medicijnen.

Wie is verantwoordelijk voor uw behandeling tijdens de opname?

Tijdens uw verblijf in het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt u met meerdere artsen en andere zorgverleners te maken. Er is één medisch specialist verantwoordelijk voor u tijdens uw opname. Dit is uw hoofdbehandelaar. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek.

Eerste aanspreekpunt

Verder is er één arts of gespecialiseerde verpleegkundige met wie u tijdens uw opname dagelijks te maken heeft. Deze persoon is uw eerste aanspreekpunt. De hoofdbehandelaar en uw eerste aanspreekpunt kunnen één en dezelfde persoon zijn, maar vaak is dit niet het geval. Uw eerste aanspreekpunt kan ook een specialist in opleiding (arts-assistent), een verpleegkundig specialist of een physician assistant zijn. Zij werken altijd onder eind-verantwoordelijkheid van uw hoofdbehandelaar. De persoon die uw eerste aanspreekpunt is, komt tijdens de patiëntenvisite bij u langs, om uw behandeling te bespreken. Afspraken die tijdens de patiëntenvisite gemaakt worden, overlegt hij of zij met uw hoofdbehandelaar.

U hoort op de verpleegafdeling wie uw hoofdbehandelaar en wie uw eerste aanspreekpunt is. De naam van uw hoofdbehandelaar staat in uw patiëntendossier. Op een aantal afdelingen wordt de naam van de hoofdbehandelaar ook op het witte bord geschreven dat bij uw bed hangt. Dit gebeurt alleen als u hiervoor toestemming geeft. Wilt u uw hoofdbehandelaar spreken, vraagt u het dan aan de verpleegkundige.

Code NHZ-011
Laatste revisie: 10 oktober 2019 - 09:38