Uw afspraak

Hieronder leest u over de maatregelen die wij treffen vanwege het Coronavirus, rondom afspraken in het JBZ.

Afspraak op de polikliniek

Langzaam aan pakken we zorg voor onze niet-Corona patiënten op. We maken voor de komende weken afspraken met patiënten, die zonder onze zorg veel zieker gaan worden. Deze patiënten bellen wij om ze uit te nodigen om naar het ziekenhuis te komen. Onze artsen bepalen in overleg met u of u wel of niet naar het ziekenhuis kan komen.

Hoe snel andere afspraken door kunnen gaan, hangt af van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Lees meer informatie hierover in het nieuwsbericht, over het gefaseerd opstarten van de zorg: “Zorg voor patiënten zonder Corona ”.

Wanneer uw bestaande afspraak niet doorgaat of wordt gewijzigd, wordt u door ons gebeld. 

Wanneer u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, neem dan contact op met de polikliniek. We kijken dan of de afspraak kan worden verzet in een belafspraak of dat het beter is deze uit te stellen naar een later moment.

Begeleider

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Kom dan alléén naar het ziekenhuis. Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen. Als het echt nodig is, mag u maximaal één begeleider meenemen.

Opnames en operaties

Het besluit om een operatie wel of niet af te zeggen, wordt uiteraard weloverwogen genomen door de verantwoordelijk medisch specialist. Spoedoperaties en oncologische operaties, gaan wel gewoon door. Ook wordt gekeken om langzaam aan de zorg voor onze niet-Corona patiënten op te pakken.

Overige vragen over uw afspraak?

Neem dan contact op met uw polikliniek.

Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts?

Wanneer u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, neem dan contact op met de polikliniek. We kijken dan of uw afspraak (eventueel) verzet kan worden.

Controleert het JBZ patiënten en bezoekers bij de ingang op symptomen van het Coronavirus?

Ja, het JBZ vraagt bij de ingang van alle locaties en de prikposten aan alle patiënten en bezoekers of zij last hebben van: koorts óf hoesten óf benauwdheidsklachten/kortademigheid óf een combinatie hiervan.

Als u verwezen bent naar het ziekenhuis of op bezoek mag komen, heeft u gewoon toegang tot het ziekenhuis.

  • Heeft u geen klachten? Dan krijgt u een groen kaartje en kunt u zelfstandig naar binnen.
  • Heeft u wel klachten? Dan krijgt u een oranje kaartje en een chirurgisch mondneusmasker. U draagt dit mondneusmasker tot u de locatie weer verlaat. U kunt vervolgens zelfstandig naar uw afspraak.

Als u geen mondneusmasker kan dragen – bijvoorbeeld vanwege ernstige benauwdheid – dan brengen we u naar een aparte wachtkamer. Een medewerker die beschermingsmaterialen draagt, helpt u dan.

Wij doen dit om patiënten, bezoekers en medewerkers extra te beschermen.

Mag ik de hand van mijn zorgverlener schudden?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis sluit aan bij het landelijke beleid en daarom schudden zorgverleners tijdelijk geen handen meer. Daarbij benadrukken we dat het nog steeds belangrijk is om uw handen regelmatig goed te wassen. Op alle verpleegafdelingen en poliklinieken hangen posters waarop deze tijdelijke maatregel staat aangegeven.

Code COR-003
Laatste revisie: 4 april 2020 - 16:21