Urgentieclassificatie voor alle verwijzingen via ZorgDomein

De huisarts kan bij iedere verwijzing aangeven binnen welke termijn de betreffende patiënt ingepland moet worden, zodat het JBZ direct inzicht heeft in de urgentie van de verwijzing. De afspraken rondom spoedverwijzingen blijven ongewijzigd.

   

  De huisarts heeft de volgende keuzes bij het verwijzen in ZorgDomein:

  • Spoed: <24 uur, zoals gebruikelijk eerst bellen met de dienstdoende arts en vervolgens spoedverwijzing via ZorgDomein;
  • Reguliere verwijzing

  De huisarts heeft de mogelijkheid te kiezen uit de volgende urgenties:

  • Binnen 1 week
  • Binnen 2 weken
  • Binnen 1 maand
  • Binnen 2 maanden
  • Binnen 3 maanden

  Uitgangspunten:

  • De huisarts maakt een inschatting van de urgentie van de zorgvraag van de patiënt en vermeldt een urgentieclassificatie bij de verwijzing;
  • De betreffende polikliniek plant de afspraak in, en hanteert de urgentiebepaling van de huisarts als leidraad, mits de capaciteit dit toelaat;
  • Waar nodig graag laagdrempelig overleg tussen huisarts en specialist met betrekking tot urgentiebepaling. Overleglijnen en 06-nummers zijn te vinden in de werkafspraken app.
  Laatste revisie: 26 mei 2020 - 17:03