Uitbreiding IC capaciteit

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft zes extra Intensive Care-bedden erbij. Daarmee kan het ziekenhuis nu, als het nodig is, in totaal 26 patiënten opnemen die IC-zorg nodig hebben. De extra bedden kunnen worden ingezet voor álle patiënten, met of zonder corona. Daarmee draagt de uitbreiding bij aan het zoveel mogelijk laten doorgaan van de reguliere zorg. Daarnaast hoeven patiënten minder snel te worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het creëren van de zes extra IC-plaatsen past binnen de structurele uitbreiding van de landelijke IC-capaciteit.

Als het nodig is patiënten op te nemen op de extra IC-bedden dan worden onder andere oud IC-verpleegkundigen die werkzaam zijn op andere afdelingen in het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis ingezet in de zorg. Zij werken nauw samen met het huidige team IC-verpleegkundigen en intensivisten. Bovendien worden zij ondersteund door andere functionarissen die hand- en spandiensten verrichten zodat zij zich volledig kunnen concentreren op de zorg.

Sinds de eerste golf in maart/april 2020 is er in Nederland toegewerkt naar het uitbreiden van de bestaande IC-capaciteit. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis draagt met de opening van zes extra bedden bij aan deze uitbreiding. De extra IC-bedden zijn gefinancierd door het ministerie van VWS.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 80 63  of e-mail : communicatie@jbz.nl

Laatste revisie: 4 februari 2021 - 10:45