Tweede locatie Centrum Seksueel Geweld Brabant-Oost geopend: Hulp na een aanranding of verkrachting

31 januari 2019

Op 1 februari opent in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch de tweede locatie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Brabant-Oost. De andere locatie is gevestigd in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In het CSG werken verschillende professionals (bv artsen, verpleegkundige, politie en psycholoog) samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting de juiste hulp te kunnen bieden. Belangrijk daarbij is dat slachtoffers hun verhaal niet vaker hoeven te vertellen dan nodig is en zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken. Het CSG is dag en nacht te bereiken via het telefoonnummer 0800-0188.

Coördinator CSG Susanne van Gog: “Als je bent aangerand of verkracht, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk hulp zoekt, het liefst binnen zeven dagen. Dat is belangrijk vanwege het veilig stellen van sporen, wat de kans om de dader te vinden groter maakt. Snel medische hulp is ook van belang om zwangerschap en geslachtsziekten te voorkomen. Bovendien versnelt dit het psychisch herstel, ook op de lange termijn, omdat je meteen een casemanager krijgt.”

Tweede locatie CSG Brabant-Oost

De reden om een tweede CSG in Brabant-Oost te openen, is het hoge aantal slachtoffers dat zich meldde bij het Catharina Ziekenhuis. De werkwijze in Brabant-Oost wordt gezien als een voorbeeld voor de overige CSG’s in Nederland. De betrokken professionals zijn goed geïnformeerd en werken goed samen. Daarnaast is het CSG zeer laagdrempelig te benaderen voor slachtoffers en professionals. 

Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld was in Nederland erg versnipperd. Voor medisch onderzoek, vaccinaties, psychische hulp, de mogelijke aangifte of andere hulpvragen moest je na een aanranding of verkrachting telkens op een ander adres zijn. Met de komst van het Centrum Seksueel Geweld hoeft dat niet meer; hier krijgen slachtoffers alle hulp die ze nodig hebben. 

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld gaat over seksuele handelingen die worden afgedwongen. Dat kan zijn door fysiek geweld, bedreiging met geweld, chantage of machtsverschillen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen slachtoffer zijn. En het kan via internet en in de ‘echte wereld’ gebeuren. Kijk voor meer informatie op: www.centrumseksueelgeweld.nl 

Partners CSG

Voor het een CSG gelden landelijke kwaliteitseisen die op maat zijn uitgewerkt voor de regio Brabant-Oost. Partners in deze werkwijze zijn: 
o    Gemeenten ’s-Hertogenbosch, Helmond en Eindhoven; 
o    GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant-Zuidoost; 
o    Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant; 
o    Politie Oost Brabant, 
o    Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
o    Catharina Ziekenhuis
o    Slachtofferhulp Nederland,
o    GGzE, De La Salle en Reinier van Arkel/Herlaarhof. 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Byvanck,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 84 48  of e-mail : s.byvanck@jbz.nl

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:29