Tumorkenmerken en pathologie-verslag

Na de operatie onderzoekt de patholoog het verwijderde borstweefsel onder de microscoop. Zo wordt duidelijk of de tumor helemaal is weggenomen. Als dat niet zo is kan een tweede operatie nodig zijn. Daarnaast wordt de tumor op een aantal kenmerken onderzocht die voor de nabehandeling belangrijk zijn. Ook de schildwachtklier wordt door de patholoog onderzocht. Als er in deze klier kankercellen aanwezig zijn, volgt een aanvullende behandeling. In het PA-verslag beschrijft de patholoog de tumorkenmerken.

Tumorgrootte

De grootte van de tumor is belangrijk om het stadium te bepalen. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.

  Tumorgradering (groeisnelheid/differentiatiegraad)

  Bij het vaststellen van de tumorgradering wordt gekeken hoe kwaadaardig de cellen zijn. Graad 3 is het meest ongunstig. 

  • Graad 1: de kankercellen lijken voor een groot deel op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal langzaam. Graad 1 heet ook wel laaggradig.
  • Graad 2: de kankercellen lijken steeds minder goed op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar. Graad 2 heet ook wel intermediair.
  • Graad 3: de kankercellen lijken vrijwel niet meer op gezonde cellen. De kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen. Graad 3 heet ook wel hooggradig.

  Hormoongevoeligheid

  Borstkanker kan hormoongevoelig of hormoonongevoelig zijn. Hormoongevoelig betekent dat hormonen de tumor kunnen stimuleren om te groeien en te delen. De hormonen binden zich dan aan receptoren op de kankercel. Dit heet hormoonreceptor-positieve borstkanker.

  Receptoren zijn eiwitten waar hormonen zich aan kunnen binden. Hebben de kankercellen geen hormoonreceptoren, dan heeft u een hormoonongevoelige borstkanker. De tumor groeit dan niet onder invloed van hormonen. Het is belangrijk om te weten welke vorm u heeft. Want endocriene therapie (ook voor mannen) werkt alleen bij hormoongevoelige borstkanker.

   HER2 Eiwit

   Borstkanker kan HER2-positief of HER2-negatief zijn. HER2 is een eiwit dat de groei van de tumor stimuleert. Een HER2-positieve tumor betekent dat er overmatig veel HER2-eiwit op de tumor aanwezig is. Het is belangrijk om te weten welke vorm u heeft. HER2-positieve borstkanker kan behandeld worden met doelgerichte therapie.

    Triple negatief

    Bij triple negatieve borstkanker ontbreekt het eiwit HER2. Daarnaast zijn ook de hormoonreceptoren (voor de hormonen oestrogeen en progesteron) afwezig. Doordat dit alle 3 ontbreekt, spreekt men van triple negatieve borstkanker: 3 keer negatief. Triple negatieve borstkanker komt voor bij 15 - 20% van alle borstkankerpatiënten. Het komt gemiddeld vaker voor bij jongere vrouwen. Van alle vrouwen met een triple negatieve borstkanker heeft 20 - 30% een erfelijke aanleg voor borstkanker.

     Stadium

     Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.

     Bij borstkanker zijn er 4 stadia:

     • Stadium I: de tumor is kleiner dan 2 centimeter. En er zijn geen uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel.
     • Stadium II: de tumor is tussen de 2 en 5 centimeter. En er zijn eventueel uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel. Maar verder zijn er geen uitzaaiingen.
     • Stadium III: – De tumor is groter dan 5 centimeter. Er zijn eventueel uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel. – De tumor groeit door de huid naar buiten. De kans is groot dat er uitzaaiingen ergens anders in het lichaam zijn. – De tumor zit vast aan de borstwand. De kans is groot dat er uitzaaiingen ergens anders in het lichaam zijn.
     • Stadium IV: Er zijn uitzaaiingen in andere plekken in het lichaam.
     Code ONC-276
     Laatste revisie: 3 augustus 2022 - 15:08