Aandoening

Traumatische wonden

: Een traumatische wond is een beschadiging van de huid en onderliggend weefsel door geweld van buitenaf.

Een traumatische wond wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door wrijving of aangebracht met een stomp of scherp voorwerp. Het kan gaan om schaafwonden, snijwonden,scheurwonden (skin tears) en schot-, steek-, of bijtwonden.

Laatste revisie: 24 januari 2019 - 18:31