Tijdelijk andere regels voor declareren zorg in Coronatijd

Ziekenhuizen hebben te maken met grote drukte door de uitbraak van het coronavirus. Om er voor te zorgen dat u toch tijdig en veilig de zorg kan krijgen die u nodig heeft, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels voor het declareren van een telefonisch en schriftelijk consult tijdelijk verruimt.

Het eerste consult tijdelijk ook telefonisch of schriftelijk

Normaal gesproken komt u voor uw eerste consult naar de arts op de polikliniek. We noemen dit een ‘face-to-face consult’. Of uw eerste consult is een afspraak om te videobellen met uw zorgverlener (‘screen-to-screen consult’). 

In plaats van een poliklinisch consult kan een zorgverlener het consult op afstand doen. Tijdelijk mag een eerste polikliniekbezoek, dat door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, geregistreerd worden als een regulier eerste polikliniekbezoek. U ziet dan op uw zorgnota de tekst ‘Eerste polikliniekbezoek (190060)’ staan, ook al bent u niet in het ziekenhuis geweest. 

Een 'screen-to-screen consult' mocht al als eerste consult geregistreerd worden.

De verruiming van deze regelgeving is toegestaan vanaf 1 maart 2020 tot nader bericht.

 

Voorwaarden voor registreren als face-to-face consult

Om een telefonisch, digitaal of schriftelijk consult als ‘face-to-face consult’ te mogen registreren, moet het consult aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de zorg voldoen aan dezelfde voorwaarden die gelden voor een face-to-face consult op de polikliniek. Ook stelt de zorgverzekeraar eisen aan de verslaglegging in het medisch dossier.

Het verzetten van een afspraak, uw contact met een verpleegkundige/secretaresse, of het inspreken van uw voicemail, mag het ziekenhuis bijvoorbeeld niet registreren als consult.

Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met de Zorgadministratie: telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 16.00 uur via telefoonnummer (073) 553 85 00 (kies optie 1).

 

Veelgestelde vragen

Waarom is het bedrag op mijn zorgnota zo hoog, terwijl het telefonisch consult maar kort duurde (of: terwijl ik maar een korte vraag heb voorgelegd via screen-to-screen consult of een e-mail)?

In Nederland brengen ziekenhuizen niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk in rekening. Het betalen van ziekenhuiszorg gaat via zogenaamde DBC-zorgproducten. Dit zijn pakketten zorg die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling of zorgvraag. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten van diagnose tot en met de (eventuele) behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen. Meer informatie kunt u nalezen op: http://www.dezorgnota.nl/

Wie mogen een consult (telefonisch, digitaal, schriftelijk of op de polikliniek) registreren?

De zorgverleners die een polikliniekbezoek mogen registreren zijn:

 • een medisch specialist
 • een Spoedeisende Hulp arts
 • een arts-assistent
 • een verpleegkundig specialist
 • een physician assistant

Mogen zorgactiviteiten op afstand geregistreerd worden?

Ja, zorgactiviteiten op afstand, zonder voorwaarde voor face-to-face contact, mochten al geregistreerd worden. Het gaat hierbij om een schriftelijk of telefonisch consult als herhaalconsult. 

De volgende zorgactiviteiten hebben tijdelijk geen voorwaarde voor verplicht face-to-face contact:

 • consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
 • multidisciplinair consult (190010)
 • voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849)
 • standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814)

 

Welke zorgactiviteiten mogen nog meer geregistreerd worden?

 • Als uw behandelend arts het tijdens uw opname in het ziekenhuis nodig vindt dat u contact heeft met een arts, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant van een ander specialisme, dan mag dit consult tijdelijk op afstand (bijvoorbeeld telefonisch) plaatsvinden. Dit mag geregistreerd worden en heet een intercollegiaal consult (ICC; 190009) of medebehandeling (190017).
 • Ook zorgactiviteiten bij u thuis of op een andere locatie, mogen geregistreerd worden als deze voldoen aan de omschrijving en voorwaarden in de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a).

Overleg tussen zorgverleners mag niet geregistreerd worden

Mag een (medisch) vertegenwoordiger het consult met mijn arts voeren?

Ja, dat mag. Een (medisch) vertegenwoordiger kan in uw plaats het (telefonisch) consult met uw arts voeren.

Op uw zorgnota ziet u: 'Herhaalconsult door (medisch) vertegenwoordiger van een patiënt voor wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn betekent (190065)’

Bij een eerste polikliniekbezoek op afstand met uw (medisch) vertegenwoordiger, ziet u op uw zorgnota: ‘Eerste polikliniekbezoek (190060)’.

Code NHZ-046
Laatste revisie: 26 augustus 2020 - 15:42