Therapeutische peutergroep

Kinderen met een motorische beperking worden belemmerd in hun ontwikkeling.

Dit maakt het spelen en het maken van contacten met andere kinderen moeilijk. Vaak heeft het kind ook extra en een andere begeleiding nodig dan zijn leeftijdsgenootjes.

Voor wie is de therapeutische peutergroep bedoeld?

De therapeutische peutergroep van Tolbrug is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ongeveer twee tot vier jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand. Dit kan in combinatie zijn met een achterstand op andere gebieden, bijvoorbeeld spraaktaalontwikkeling. Met groepsbehandeling worden zij uitgelokt en gestimuleerd bij de ontwikkeling van vaardigheden bij de fijne en grove motoriek, contact met anderen, communicatie, spel en bewegen. Daarbij houden wij rekening met wat ieder kind afzonderlijk nodig heeft.

Komt uw kind in aanmerking?

Uw kind komt eerst bij de revalidatiearts. Deze beoordeelt of de therapeutische peutergroep zou kunnen passen bij uw kind. Daarna bekijken we met observaties of uw kind in aanmerking komt om deel te nemen aan de therapeutische peutergroep.

Uw kind wordt dan onderzocht door de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist van het revalidatieteam. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bekend zijn, bijvoorbeeld van onderzoek door de eigen kinderfysiotherapeut waar uw kind onder behandeling is. Daarnaast krijgt uw kind een psychologisch onderzoek en is er een intakegesprek met maatschappelijk werk en de ouders.

Na de observatie periode van uw kind volgt er een gesprek waarbij ouders, de betrokken therapeuten en de revalidatiearts aanwezig zijn. In dit gesprek bespreken we of uw kind een indicatie krijgt voor deelname aan de therapeutische peutergroep.

Waar en wanneer?

Gaat uw kind deelnemen aan de therapeutische peutergroep? Dan is dit op de locatie Atlent, het kinderexpertisecentrum in Den Bosch. Het gaat om twee ochtenden per week verdeeld over 5 werkdagen. Het programma start om 8.45 uur en eindigt om 12.00 - 12.15 uur

Het programma

Er is altijd een vast programma met activiteiten en vaste personen. Herhaling, rituelen, overzicht en herkenbaarheid staan centraal. Spelenderwijs stimuleren we beweging, spel, communicatie (taal en spraak), de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid van uw peuter.

Afhankelijk van de groep zijn er de volgende activiteiten en therapieën:

 • kringactiviteit;
 • spel;
 • eten en drinken;
 • therapie, individueel en in groepsverband.

Tijdens het programma besteden we aandacht aan alle onderdelen van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarbij houden we natuurlijk rekening met wat ieder kind apart nodig heeft.

Wie is uw contactpersoon?

De pedagogisch medewerker is uw contactpersoon voor de dagelijkse zaken op de peutergroep. Als u uw kind meestal zelf brengt en komt halen, informeert de pedagogisch werker of een therapeut u over het verloop van de ochtend en de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind met de taxi wordt gebracht, dan spreekt de pedagogisch werker met u af hoe u het beste op de hoogte gehouden kunt en wilt worden. U krijgt een communicatieschriftje, waarin therapeuten kunnen schrijven wat ze hebben geoefend. U kunt daarin aangeven wat uw kind thuis heeft meegemaakt. Ook uw specifieke vragen of opmerkingen voor de therapeuten kunt u hierin opschrijven.

De revalidatiearts is uw contactpersoon voor de revalidatiebehandeling.

Moet uw kind altijd aanwezig zijn?

Bij het samenstellen en bij de opbouw van het programma rekenen wij erop dat uw kind alle onderdelen volgt. Aanwezigheid is dan ook verplicht. In het belang van uw kind en van de andere kinderen verwachten we dat uw kind in principe op alle afgesproken ochtenden aanwezig is.

Het vervoer van en naar de peutergroep regelt u zelf. Soms is er de mogelijkheid tot taxivervoer. De maatschappelijk werker kan u daarbij helpen.

Het behandelteam

Binnen de therapeutische peutergroepen werken verschillende behandelaars samen in één behandelteam. De revalidatiearts is hierbij eindverantwoordelijk. De pedagogisch medewerker begeleidt het programma. Een deel van de ochtend zijn er behandelaars in de groep aanwezig, zoals een fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut.

Ieder teamlid werkt met uw kind aan bepaalde doelen, vanuit zijn of haar eigen deskundigheid. Daarnaast werken we ook aan gemeenschappelijke doelen via groepsbehandelingen.

Hoe krijgt u informatie?

Voordat uw kind start, krijgt u een map met praktische informatie voor u en uw kind.

Meeloopochtend

Nadat uw kind gestart is en na elke teambespreking, kunt u een ochtend meekijken in de groep en bij de verschillende therapieën. Het doel hiervan is om met de teamleden informatie uit te wisselen over hoe het gaat met uw kind thuis en in de groep.

Teambespreking

Drie tot vier keer per jaar is er een teambespreking over uw kind. Daarin bepalen we samen met u aan welke onderdelen van de ontwikkeling van uw kind we de komende periode willen werken.

Nieuwsbrief

U ontvangt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief over de groep. Hierin houden we u onder andere op de hoogte van onze activiteiten en thema’s.

Ouderavond

Eén keer per jaar bent u welkom op een ouderavond. We bespreken dan wat we op  de peutergroepen doen en wat de verschillende behandelaars precies met uw kind oefenen. Daarbij gebruiken we beelden die we tijdens de ochtend hebben opgenomen. Op sommige ouderavonden behandelen we onderwerpen, die u mogelijk herkent in de dagelijkse zorg voor uw kind. Twee ochtenden per jaar is er een ‘instructieochtend’, waarbij u de mogelijkheid heeft om andere ouders van de groep te ontmoeten en de diverse behandelaars apart over uw kind te spreken

Op de locatie Atlent organiseren we vlak voor de kerstvakantie en zomervakantie een ochtend met een leuke activiteit voor kinderen en ouders. Daarbij zijn alle ouders welkom. Tijdens deze ochtend, de instructieochtenden en de ouderavonden vinden wij het als team belangrijk dat ouders van andere kinderen van de therapeutische peutergroep elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Ouderbegeleiding

Door de beperkingen van uw kind krijgt u te maken met problemen die in de normale opvoeding niet voorkomen of zich voordoen. Wij kunnen u hierbij adviseren. U kunt hierbij denken aan:

 • opvoedingsvragen;
 • lichamelijke verzorging van uw kind;
 • het leren van vaardigheden om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren;
 • het aanvragen van voorzieningen of ondersteuning in de thuissituatie.

Vakantie

Ouders krijgen ieder kalenderjaar een schema met vakantieperiodes waarin de therapeutische peutergroep gesloten is. Tijdens de meeste schoolvakanties is de peutergroep gedeeltelijk open. De therapeutische peutergroep is gesloten:

 • één week in de meivakantie;
 • de vier middelste weken in de zomervakantie;
 • twee weken in de kerstvakantie.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer (073) 851 91 01 op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Mailen kan natuurlijk ook, naar info@tolbrug.nl.

Adres

Locatie ’s-Hertogenbosch

Kinderexpertise centrum

Kooikersweg 303

5223 KE ’s-Hertogenbosch

(073) 851 91 01

Laatste revisie: 24 april 2019 - 14:51