Aandoening

Stressincontinentie bij vrouwen

Bij stressincontinentie verliest u kleine beetjes urine bij plotselinge drukverhoging in de buik. Bijvoorbeeld bij niezen, hoesten, springen, lachen, tillen en sporten.

Bij een verhoogde buikdruk is er ook meer druk op de blaas. De sluitspier van de blaas kan deze druk soms niet meer voldoende opvangen

Ongewild urineverlies is het gevolg.

Lees meer

Stressincontinentie wordt vaak veroorzaakt door verzwakte bekkenbodemspieren. Deze spieren kunnen bijvoorbeeld verzwakt zijn door overgewicht, na een bevalling en na buikoperaties. Ook kan een tekort aan vrouwelijke hormonen (oestrogenen) een verminderde functie van het afsluitmechanisme van de blaas tot gevolg hebben. Dit treedt met name op na de overgang.

Laatste revisie: 11 juli 2019 - 13:17