Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Strekpeesoperatie

Bij een strekpeesletsel hecht de plastisch chirurg de beide strekpeesuiteinden aan elkaar met sterk hechtmateriaal. 

 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code PCH-731
Laatste revisie: 16 augustus 2019 - 13:50
Hoe verloopt de behandeling?

Strekpeesoperatie

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Hier hoort u hoe u zich thuis op de operatie moet voorbereiden.

Wat zijn de risico's?

Complicaties treden niet vaak op. Een operatie aan de hand en pols kan gecompliceerd worden door een nabloeding, infectie, koude-intolerantie en een vegetatieve ontregeling van de hand.

Een andere complicatie na een operatief herstel van een strekpeesletsel is het knappen van de peesnaad tijdens de eerste negen weken. Om de kans op complicaties te verkleinen is goede begeleiding door een handtherapeut van groot belang.

Bij voorkeur vindt de operatie zo snel mogelijk na het ontstaan van het letsel plaats. De plastisch chirurg hecht de beide strekpeesuiteinden aan elkaar met sterk hechtmateriaal.

Als het strekpeesletsel al wat langer geleden is ontstaan, kan het zijn dat de peesuiteinden zijn teruggetrokken. Ze zijn dan niet meer te hechten. In dat geval plaatsen we een pees uit de onderarm of voet om het te herstellen. Een andere mogelijkheid is om de strekpees te herstellen door een pees uit de directe omgeving (een peestranspositie).

Letsel van één of meerdere strekpezen bij reumatoïde artritis vraagt om een speciale benadering. De plastisch chirurg bepaalt in nauw overleg met de reumatoloog en de handtherapeut van het HPEC het (na)behandelingstraject.

Direct na de operatie leggen we een gipsspalk aan. Een handtherapeut van het Hand en Pols Expertisecentrum maakt later een zogenaamde dynamische spalk. We starten dan direct met specifieke oefeningen in de spalk.

De nieuwe verbinding is pas na zes tot negen weken stevig. Dan pas is de pees genezen. In de eerste zes weken zijn de hechtingen nog niet stevig genoeg om de vinger onbeschermd te gebruiken. Vandaar dat we uw vinger, hand en/of pols vastzetten in een gipsspalk of dynamische spalk. De handtherapeut begeleidt u verder de drie maanden na de operatie.