Vrijdag 20 december 2019

Sterftecijfer JBZ 2018 op landelijk gemiddelde

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) overlijden niet meer of minder patiënten dan in andere Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbare patiëntenpopulatie.

Dat blijkt uit de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), die alle ziekenhuizen jaarlijks publiceren. De HSMR van het JBZ over 2018 is vastgesteld op 99 (met 95% betrouwbaarheidsinterval (92-107)), waarmee het niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

De HSMR wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en vergelijkt het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis met het landelijk gemiddelde, rekening houdend met relevante kenmerken van patiënten en opnamen. Het landelijk gemiddelde HSMR-cijfer is 100. Behalve de HSMR (gestandaardiseerd sterftecijfer voor het gehele ziekenhuis) wordt ook de zogenoemde SMR (Standard Mortality Ratio) berekend, het gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep of patiëntencategorie. Voorbeelden van diagnosegroepen zijn hartritmestoornissen, astma en slokdarmkanker.

HSMR 2016-2018

Het CBS publiceert naast de cijfers over één verslagjaar ook de HSMR over een periode van drie jaar. Voor de jaren 2016-2018 is de HSMR van het JBZ vastgesteld op 103. Ook dit cijfer is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde.

In deze tabel zijn de diagnose specifieke sterftecijfers voor de periode 2016-2018 weergegeven.

Continu verbeteren

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruikt metingen zoals de HSMR om te blijven werken aan nog betere zorg voor onze patiënten. Dergelijke metingen geven inzicht in de kwaliteit van de zorg die we leveren. Door te weten wat goed gaat en kritisch te kijken naar wat nóg beter kan, blijven wij van elkaar leren en verbeteren. Zo blijven wij werken aan de bevordering van het gezondheidswelzijn van de mensen uit Den Bosch en omstreken.

Laatste revisie: 2 januari 2020 - 13:50