Maandag 24 december 2018

Sterftecijfer JBZ 2017 op landelijk gemiddelde

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis overlijden niet meer of minder patiënten dan in andere Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbare patiëntenpopulatie.

Dat blijkt uit de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), die alle ziekenhuizen jaarlijks publiceren. De HSMR van het JBZ over 2017 is vastgesteld op 103 (met 95% betrouwbaarheidsinterval (96-111)), waarmee het niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

De HSMR wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en vergelijkt het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis met het landelijk gemiddelde, rekening houdend met relevante kenmerken van patiënten en opnamen. Het landelijk gemiddelde HSMR-cijfer is 100. Behalve de HSMR (gestandaardiseerd sterftecijfer voor het gehele ziekenhuis) wordt ook de zogenoemde SMR (Standard Mortality Ratio) berekend, het gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep of patiëntencategorie. Voorbeelden van diagnosegroepen zijn hartritmestoornissen, astma en slokdarmkanker.

HSMR 2015-2017

Het CBS publiceert naast de cijfers over één verslagjaar ook de HSMR over een periode van drie jaar. Voor de jaren 2015-2017 is de HSMR van het JBZ vastgesteld op 103. Ook dit cijfer is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde.

In deze tabel zijn zowel het sterftecijfer voor 2017 voor het gehele ziekenhuis als de diagnose specifieke sterftecijfers voor de periode 2015-2017 weergegeven.

Positieve gezondheid

Het JBZ gebruikt metingen zoals de HSMR om te blijven werken aan nog betere zorg voor onze patiënten. Als eerste ziekenhuis van Nederland omarmt het JBZ de visie van ‘positieve gezondheid’. De focus van het ziekenhuis verschuift daardoor de komende jaren steeds meer van behandeling naar het verbeteren van het functioneren in het dagelijks leven.

Laatste revisie: 2 januari 2020 - 13:39