Stand van zaken - liveblog

17 januari 2022 - 10.10 uur

Situatie ongewijzigd, wel bezorgdheid over uitval personeel

Het aantal besmettingen met de omikronvariant is hoog en neemt nog steeds toe. De bezorgdheid over de oplopende besmettingscijfers heeft vooral te maken met uitval van personeel. In de zorg en bij hulpdiensten als politie en brandweer zijn veel medewerkers nu al niet beschikbaar. Omdat ze zelf besmet zijn of omdat ze thuis moeten blijven vanwege besmette huisgenoten.

Wat we daar samen tegen kunnen doen, is eenvoudig: ons houden aan de basismaatregelen voor iedereen. Afstand houden, handen wassen, zoveel mogelijk contacten vermijden en testen bij klachten.

Namens Huisartsen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, gemeenten:  Boxtel, Heusden,’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught, Zaltbommel, Maasdriel en Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bekijk het landelijk aantal coronabesmettingen

Bekijk informatie overheid over de hoge druk op de zorg

Veel gestelde vragen over...

Zorg door huisartsen

Kan ik nu wel bij mijn huisarts terecht?

Ja, u kunt nog steeds een afspraak bij uw huisarts maken als u met een vraag over uw gezondheid zit. Het is echter wel zo dat u mogelijk wat langer moet wachten op die afspraak, want ook de huisartspraktijk kampt met zieke artsen of assistentes en drukte door corona. De assistente zal samen met de huisarts bekijken of uw vraag met spoed beantwoord moet worden. Zo niet, dan zou het fijn zijn als u begrip heeft voor een wat langere wachttijd.

Kan ik ook naar de huisarts als ik koorts heb, hoest of verkouden ben?

Ja, dat kan, maar dan vragen we u om vóóraf een coronatest te doen bij de GGD. Uw huisarts wil zeker weten dat u niet met het coronavirus besmet bent voordat u naar de praktijk komt. In de wachtkamer kunt u immers naast kwetsbare zieke mensen komen te zitten. Let op: het gaat om een test bij de GGD, een zelftest doen is niet voldoende.

Wanneer er sprake is van spoed, of als u erg ziek bent, neem dan contact op met de assistente. In overleg kan dan worden gekeken of een huisbezoek mogelijk is.

Kan de huisarts ervoor zorgen dat ik sneller mijn boostervaccinatie krijg?

Mensen die een kwetsbare gezondheid hebben of bij wie door een ziekte of behandeling het afweersysteem niet goed werkt hebben voorrang bij het krijgen van de boostervaccinatie. Deze mensen zijn bekend bij hun arts en worden automatisch opgeroepen. Het heeft daarom geen zin om uw huisarts te benaderen of u eerder aan de beurt kan komen.

Kan ik bij mijn huisarts terecht voor de QR-code als ik mijn boostervaccinatie in het buitenland haal?

Sommige mensen halen hun boostervaccinatie in het buitenland omdat ze daar eerder terecht kunnen dan in ons eigen land. Vervolgens benaderen zij hun huisarts om dit te registreren, zodat de boostervaccinatie in de systemen komt en er een QR-code kan worden gemaakt. De huisartsen kunnen dit niet regelen en hierbij ook niet helpen. Wat betreft de registratie van deze in het buitenland gehaalde boostervaccinatie, verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

Mijn huisarts heeft een (diagnostisch) onderzoek aangevraagd in het ziekenhuis. Gaat dat onderzoek door?

Jazeker, alle eerstelijns onderzoeken die door een huisarts in het ziekenhuis worden aangevraagd, kunnen doorgaan. Het kan wel zijn dat voor sommige onderzoeken de wachttijden oplopen, afhankelijk van het aantal Covid-patiënten in het ziekenhuis.

Mijn huisarts heeft voor mij aangevraagd dat thuis bloed wordt geprikt. Gaat dit gewoon door?

Jazeker, ondanks het grote aantal aanvragen voor een thuisprik gaat het thuis bloedprikken door het JBZ (als u zelf niet naar buiten kunt) gewoon door.

Ik heb een brief ontvangen voor mijn jaarlijkse controle (diabetes, type 2, CVRM, CNS). Kan dit gewoon doorgaan?

Jazeker, als u een brief ontvangen heeft voor uw controle in verband met uw chronische ziekte, bent u ingepland en wordt u gewoon verwacht op de locatie die in de brief staat.

Zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wat is de stand van zaken in het ziekenhuis?

  • Er liggen momenteel 11 patiënten met een coronabesmetting in het JBZ, waarvan patiënten op de Intensive care (IC).
  • Er zijn 3 patiënten die getest zijn op corona en wachten op de uitslag. 
  • Er zijn 16 patiënten met een coronabesmetting die thuis zuurstof krijgen (Covid thuis).

Bijgewerkt: 24 januari 2022 08.25 uur

Grafiek coronacijfers JBZ

Grafiek: het aantal opgenomen patiënten met corona van 25-12-2021 t/m 23-01-2022   

Bekijk de grafiek in het groot

Krijg ik nog wel de behandeling die ik medisch gezien nodig heb?

Wij kunnen nu niet meer altijd de zorg bieden die u van ons gewend bent. Spoedzorg gaat gewoon door en een belangrijk deel van de spreekuren ook, maar een groot deel van de planbare operaties wordt afgezegd. Dat doet ons zorgverlenershart pijn.

Gaat mijn afspraak op de polikliniek nog door?

Sommige afspraken gaan door, andere niet omdat personeel wordt ingezet voor corona of acute zorg. Als uw afspraak niet door gaat nemen we contact met u op.

Wanneer ben ik aan de beurt voor mijn operatie of behandeling?

Helaas moeten we een deel van de geplande operaties en behandelingen weer uitstellen. Onze artsen wegen zorgvuldig af welke zorg medisch gezien verantwoord kan worden uitgesteld. Waar nodig of wenselijk wordt overlegd met de patiënt en de huisarts. Als uw operatie, behandeling of de poliklinische afspraak niet kan door gaan, nemen wij contact met u op.

Krijgt u nieuwe gezondheidsklachten of verergeren uw klachten? Neem dan wel contact op met uw (huis)arts.

 

Welke zorg gaat altijd door?

Spoedzorg en acuut levensreddende zorg gaat door. Ook oncologische zorg proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan. Op dit moment verkeren de ziekenhuizen in de zogenoemde landelijke fase 2D, waarbij bijvoorbeeld kankerpatiënten niet altijd meer binnen 6 weken chemotherapie kunnen krijgen.

Kan ik als coronapatiënt in een ander ziekenhuis opgenomen worden of worden overgeplaatst?

Als u wordt opgenomen met corona, bestaat er een mogelijkheid dat u tijdens uw opname in het JBZ wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Wij doen dit alleen als we u in ons ziekenhuis door de (corona)drukte niet meer de juiste zorg kunnen bieden. We realiseren ons uiteraard dat overplaatsen veel impact heeft op u en uw naasten. Als overplaatsen naar een ander ziekenhuis nodig is, zullen we u en uw naasten daarover zo snel mogelijk informeren.

Kan ik mijn naaste die opgenomen is in het ziekenhuis nog bezoeken?

Ja, patiënten die opgenomen zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis mogen bezoek ontvangen. Er gelden wel maatregelen voor het bezoek. Bekijk de pagina Bezoektijden voor de huidige maatregelen.

Kan ik mijn boostervaccinatie bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgen?

Nee. Er is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een GGD-priklocatie. Hier worden nog geen boostervaccinaties gegeven. Bekijk de website van de GGD Hart voor Brabant voor de locaties waar u terecht kunt en voor meer informatie over de boostervaccinatie.

Let op: Voor een vaccinatie bij de GGD-priklocatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis én voor een boostervaccinatie moet u altijd een afspraak inplannen bij de GGD.

Ik moet bloed laten prikken op een van de prikposten van het JBZ. Kan ik daar gewoon terecht? 

Jazeker, de prikposten zijn geopend. Zorgt u er wel voor dat u (digitaal) een afspraak plant? 

Plan uw prikafspraak

Bekijk ook de openingstijden. U bent van harte welkom!

Waar vind ik informatie over de actuele wachttijden?

Bekijk de actuele informatie over de wachttijden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De vermelde wachttijden zijn een indicatie. Ziet u geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas geen algemene indicatie van de wachttijd geven, omdat deze van patiënt tot patiënt kan verschillen. Onze zorgverleners en huisartsen bekijken steeds zorgvuldig welke zorg het meest dringend gegeven moet worden.

Op Zorgkaart Nederland kunt u de wachttijden van verschillende ziekenhuizen vergelijken. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten waar u het snelst geholpen kunt worden en of dit vergoed wordt. 

Zorg in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Wat merken de woonzorgcentra en thuiszorg van het hoge besmettingscijfer?

In de woonzorgcentra en thuiszorg wordt het steeds lastiger om alle zorg aan cliënten te geven die zij nodig hebben. Besmettingen onder cliënten zorgen ervoor dat er soms meer tijd nodig is om dezelfde zorgtaken uit te voeren. Tegelijkertijd werken de zorgmedewerkers ongelooflijk hard om alle cliënten de aandacht en zorg te geven die zij nodig hebben. Helaas is er onder het personeel momenteel veel verzuim: medewerkers worden zelf ziek, moeten thuisblijven om zich te laten testen, of ze merken de gevolgen van de grote druk die de zorg in de coronaperiode op hen brengt.

Hierdoor ontvangen cliënten niet altijd meer alle zorg die zij nodig hebben: denk bijvoorbeeld aan minder contactmomenten, minder vaak gewassen kunnen worden, of thuiszorgmedewerkers die niet elke dag meer langs kunnen komen. Het kan ook voorkomen dat er in het geval van thuiszorg wat vaker een groter beroep wordt gedaan op de eventueel aanwezige mantelzorgers. De wijkverpleegkundige heeft hierin een bemiddelende rol en dit gaat altijd in goed overleg. Mogelijk is thuiszorg of wijkverpleging ook lastiger te verkrijgen voor cliënten die dit voor het eerst willen. Medewerkers ondersteunen elkaar en zetten alles op alles voor de cliënten, maar zitten aan de grens van hun kunnen.

Hebben de vaccinaties geholpen in de ouderenzorg?

De vaccinaties hebben een duidelijk merkbaar effect. De klachten die mensen hebben als ze toch besmet zijn met het coronavirus, zijn minder vaak ernstig. Toch blijft het gevaarlijk wanneer er een uitbraak van coronavirus is binnen een woonzorgcentrum. Ouderen blijven een kwetsbare doelgroep, voor wie het belangrijk is dat zij zo optimaal mogelijk beschermd zijn en blijven. Dat maakt de boostervaccinatie een zeer belangrijk hulpmiddel voor de gezondheid van cliënten in de ouderenzorg. Het naleven van de basisregels blijft daarnaast ook zeer belangrijk.

Wat gebeurt er als er een uitbraak is van het coronavirus in de ouderenzorg?

Als er een uitbraak is op een afdeling in een woonzorgcentrum kunnen er verschillende maatregelen ingezet worden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om alle bewoners in quarantaine te plaatsen. Op deze manier kan het virus zich niet zomaar verder verspreiden onder deze kwetsbare doelgroep. Dit betekent helaas wel dat de bewoners tijdelijk een gedeelte van hun vrijheid verliezen. Een andere mogelijke maatregel is het tijdelijk minder, of zelfs helemaal geen bezoek toelaten op de afdeling. Bezoekers kunnen namelijk het virus met zich meebrengen, waarna het zich vervolgens kan verspreiden over de cliënten en medewerkers.

De specifieke maatregelen die getroffen worden wanneer er een uitbraak van het virus is, verschillen per locatie, afdeling en situatie.

Eerdere updates

4 januari 2022 - 12.35 uur

Allereerst wensen wij u namens alle Brabantse hulpverleners en zorgprofessionals alle goeds voor 2022!

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is de jaarwisseling relatief rustig verlopen. Hoewel er sprake was van de gebruikelijke eindejaarsdrukte, waren er geen echte bijzonderheden te melden.

De situatie in de zorg is de afgelopen dagen zo goed als hetzelfde gebleven. Er is nog steeds sprake van een stevige belasting van de zorg, maar zeker behapbaar. Wel is de omikronvariant inmiddels ook de dominante coronavariant in onze regio. Uiteraard houden we de iets stijgende lijn in besmettingen nauwlettend in de gaten. Onze hoop is dat de omikronvariant mensen na besmetting minder ziek maakt en dat daardoor de druk op de zorg én de maatschappij niet verder toeneemt.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

29 december 2021 - 12.50 uur

Hele fijne feestdagen namens alle Brabantse hulpverleners en zorgprofessionals. Wij zijn er voor jullie! Nu én in 2022.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

23 december 2021 - 14.20 uur

Er is sinds de laatste update niet veel veranderd. Het blijft druk in de zorg, maar de situatie is beheersbaar met gelukkig nog steeds een lichte daling in het aantal besmettingen. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen rondom de omikron-variant nauwlettend. Voor nu wensen we iedereen fijne Kerstdagen!

21 december 2021 - 11.30 uur

Ook de afgelopen dagen zien we in het JBZ en in heel Brabant een lichte daling in het aantal besmettingen. Daardoor is de druk op de zorg gelukkig iets verbeterd. Het is fijn om met deze wetenschap de feestdagen in te gaan! 

Tegelijk realiseren we ons dat de impact van de landelijke lockdown op de inwoners en in het bijzonder de ondernemers uit ons verzorgingsgebied groot is. Er zijn meerdere steunregelingen voor ondernemers die geraakt worden door de huidige lockdown. Meer informatie hierover staat op www.rijksoverheid.nl. De gemeente kan helpen met het vinden van de juiste steunmaatregelen. 

Zoals ook is gebleken in de landelijke persconferentie, zijn de zorgen over wat de omikronvariant gaat doen groot. Inmiddels weten we uit metingen dat de omikronvariant ook in onze regio is aangetroffen. Gelukkig nu nog in beperkte mate. Uiteraard blijven we als Jeroen Bosch Ziekenhuis zeer alert op de ontwikkeling van deze omikronvariant in onze regio, zodat we daar snel op kunnen inspelen. Met de harde lockdown doen we er samen in ieder geval alles aan om het virus klein te houden!

16 december 2021 - 15.00 uur

We hebben de afgelopen periode steeds kunnen zeggen dat we in de zorg een langzame stapsgewijze verbetering zien. De komende twee weken is dit waarschijnlijk ook nog het geval. Het lijkt erop dat de maatregelen en de boosters hun werk doen.

Wat de periode van de feestdagen en ook het begin van het nieuwe jaar brengen, is nog wel spannend. We kunnen namelijk nu nog niet voorspellen wat de nieuwe variant Omikron ons gaat brengen. We hopen in ieder geval dat we 2022 niet met een nieuwe golf beginnen.

Iedereen wordt geraakt door het coronavirus. Niet alleen de zorg maar alles en iedereen die onze samenleving maakt zoals we die kennen. We snappen dat het voor veel mensen lastig is dat de maatregelen zijn verlengd. Des te belangrijker is het om naar elkaar te blijven luisteren, op elkaar te letten en de helpende hand te bieden waar dat nodig is. Hou een warm hart.

De gemeente en corona

Vanwege de coronapandemie gelden er opnieuw maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de druk op de zorg niet nog groter wordt.

Maar natuurlijk hebben de maatregelen zelf flinke impact op inwoners en ondernemers. Terwijl ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg en andere zorginstellingen heel druk zijn met de gezondheidskant van de pandemie, helpen de gemeenten inwoners en ondernemers zo goed mogelijk door de crisis te komen. Daar zijn allerlei regelingen voor, zowel van de Rijksoverheid als lokaal.

Per gemeente in het verzorgingsgebied tref je hier de link aan naar meer informatie en contactmogelijkheden.

Ben je door de coronacrisis in de problemen geraakt? Zoek dan zeker ook je gemeente op. Vragen stellen kan altijd en samen kun je kijken wat er nodig is en wie je daarbij kan helpen.

Vaccinatie van 5 - 12 jarigen met medisch hoog-risico

Vanaf 18 december 2021 kunnen ouders van kinderen met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop van een corona-infectie een afspraak maken om hun kind te laten vaccineren door de GGD. Deze kinderen ontvangen na 17 december een schriftelijke oproep van hun kinderarts.Kinderen zonder verhoogd risico krijgen géén oproep. Zij kunnen vanaf de tweede helft van januari 2022 een afspraak maken voor vaccinatie door de GGD. Wil je weten of jouw kind in aanmerking komt voor COVID-vaccinatie? Lees hierover op de website: www.coronavaccinatie.nl/kinderen. Of bel voor meer informatie naar 0800-1351 (gratis).

14 december 2021 - 12.25 uur

De gemeente Heusden doet een oproep om oog te hebben voor eenzaamheid. Bij ingrijpende gebeurtenissen ligt eenzaamheid op de loer. Denk bijvoorbeeld aan verlies van een dierbare, een verhuizing of geboorte van een eerste kind.

Ken jij iemand die zo’n levens veranderende gebeurtenis mee maakt? Weet dan dat een klein gebaar een groot verschil kan maken, zeker in deze periode. Neem extra tijd om aandacht voor een ander te hebben. Maak bijvoorbeeld samen een winterse wandeling of (video)bel elkaar wat vaker of langer.

Ik heb (weleens) eenzame gevoelens

Ervaar jij (weleens) gevoelens van eenzaamheid? Je bent zeker niet alleen in je gevoel! Wil je er iets aan doen? Kijk dan of je aansluiting kunt vinden bij een buurtvereniging of sportclub bij jou in de buurt of ga op zoek naar lotgenotengroepen. Het kan fijn zijn om te praten met mensen die in dezelfde situatie zitten. Zijn dit te grote stappen? Neem dan contact op met Bijeen Heusden, zij helpen graag om te kijken wat er nog meer mogelijk is. Bijeen is iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur bereikbaar op (073) 78 201 78 of per mail op info@bijeenheusden.nl. Meer informatie vind je op www.komerbijheusden.nl.

13 december 2021 - 12.05 uur

Er is sinds vorige week niet heel veel veranderd. Het blijft druk maar de situatie verbetert stapsgewijs licht.

Thuis herstellen van corona

Ook in deze coronagolf doen we er alles aan om mensen fijn in hun eigen omgeving te laten herstellen van Covid-19. Op dit moment krijgen maar liefst 39 mensen thuis zuurstof. Dat is meer dan een verpleegafdeling. Zij krijgen zorg dichtbij van de huisarts en zorgprofessionals van het JBZ houden hun gezondheid op afstand in de gaten. Een prachtige vorm van samenwerking tussen het ziekenhuis en huisartsen waarbij de thuiszorg niet extra wordt belast.

Tip van de huisartsen

De huisartsen in uw omgeving verwachten ook deze feestdagen weer een flinke drukte op de huisartsenpost in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wilt u deze drukte vermijden? Dan kunt u het beste uw medicijnen en hulpmiddelen ruim vóór de feestdagen bij uw eigen huisarts bestellen.

9 december 2021 - 14.45 uur

We zien al een week lang een stabiel beeld als het gaat om het aantal besmettingen in Nederland en in onze regio. De snelle stijging is er uit en we zien zelfs een lichte daling. Daardoor wordt de zorg nu niet nog verder belast. We willen iedereen bedanken die daaraan heeft bijgedragen door zich aan de maatregelen te houden.

Ondanks de daling van de besmettingscijfers is de druk op alle zorg in Den Bosch en omgeving nog onverminderd hoog. Het is nu belangrijk ervoor te zorgen dat de cijfers verder gaan dalen. Hoe sneller, hoe beter. Want we willen iedereen graag weer zorg kunnen bieden die nodig is.

We hopen op feestdagen zonder piek in de zorg en meer bewegingsvrijheid voor iedereen in de komende maanden.

6 december 2021 - 14.05 uur

Het aantal besmettingen is dit weekend stabiel gebleven. Ons beeld is dat we dat met z’n allen voor elkaar hebben gekregen door ons aan de maatregelen te houden. De druk op de zorg is op dit moment nog wel onverminderd hoog. Dat geldt voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg en voor de huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het goede nieuws voor nu is dat in het Jeroen Bosch Ziekenhuis de reguliere zorg niet verder hoeft te worden afgeschaald.

We hopen snel een sterke daling in het aantal besmettingen te zien. Als de cijfers echt gaan dalen, komt er namelijk bij alle zorg stapsgewijs weer meer ruimte. En dat zou ook kunnen betekenen dat er weer meer bewegingsvrijheid komt in onze samenleving.

2 december 2021 - 9.30 uur

We hebben de afgelopen tijd een enorme stijging in het aantal coronabesmettingen gezien. Dat heeft geleid tot een grote druk op de zorg in uw omgeving. Er zijn veel coronapatiënten die zorg nodig hebben en veel zorgverleners zijn zelf ziek of zitten vanwege corona in quarantaine. Mocht u zorg nodig hebben, dan is er op dit moment een grens aan wat wij u kunnen bieden. Dat is voor onze patiënten en cliënten heel moeilijk en doet ons zorgverlenershart pijn.

Zo zien we nu dat de thuiszorginstellingen geen mogelijkheid meer hebben om alle zorg thuis te geven. Dat de druk op de zorg van de huisartsen en in de verpleeg- en verzorgingshuizen hoog is en dat in het Jeroen Bosch Ziekenhuis de reguliere zorg op dit moment voor 25% wordt afgeschaald. Voor álle zorg geldt dat wat niet per se nu hoeft, wordt uitgesteld.

We zitten in een zeer zware storm. Maar er gloort een heel klein straaltje licht aan de horizon, want de afgelopen vijf dagen bleef het aantal opnames in de Nederlandse ziekenhuizen gelijk. Dat is belangrijk nieuws. Het betekent namelijk dat de snelle stijging van het aantal besmettingen in de afgelopen tijd gestopt is. Ons beeld is dat de maatregelen helpen en het dus zin heeft om daarmee door te gaan.

Bekijk het landelijk aantal coronabesmettingen

Corona is een akelig en grillig virus dat we niet moeten onderschatten. U heeft er vast veel vragen en zorgen over. De grote vraag die veel mensen hebben, is wanneer en hoe we uit deze pandemie komen. Dat gebrek aan een duidelijk perspectief is lastig. Toch denken wij dat we deze beproeving samen aan kunnen. Door samen de maatregelen te blijven volgen, hoe vervelend soms ook en moe we er van zijn. We kunnen elkaar helpen door naar elkaar te blijven luisteren, oog te hebben voor elkaar en er voor elkaar te zijn. 

Dus laten we dát volhouden. Laat je daarnaast vaccineren en neem de boostervaccinatie. Help zo mee het aantal besmettingen te laten dalen voor jezelf, voor degenen van wie je houdt.

De komende weken blijft het nog zwaar maar we kunnen op dit moment iets positiever naar de toekomst kijken. Want als de snelle stijging écht is gestopt, dan hoeven wij niet nog meer zorg af te schalen. Dat is voor iedereen hoopvol.

Code COR-057
Laatste revisie: 24 januari 2022 - 08:27