Spreekuur voor patiënten met chronische buikpijnklachten

Sinds drie jaar bestaat binnen de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten de mogelijkheid om patiënten via ZorgDomein te verwijzen naar het specialistisch spreekuur voor chronische buikpijnklachten. Patiënten met chronische buikpijnklachten worden op dit spreekuur door een MDL-arts samen met een verpleegkundig consulent of verpleegkundig specialist gezien. Doel is onnodige diagnostiek voorkomen en de begeleiding van patiënten verbeteren.

Chronische buikpijnklachten behoren tot de meest voorkomende redenen om de huisarts of MDL-arts te consulteren. Dit is dan ook de aanleiding geweest voor opzetten van een zorgtraject voor patiënten met chronische buikpijnklachten. Wanneer een patiënt vanuit de eerstelijn wordt verwezen, is het streven dat zij maximaal tweemaal een bezoek brengen aan de polikliniek.

De patiënt voldoet bij verwijzing naar het verpleegkundig spreekuur aan de Rome IV criteria. Dat wil zeggen:

  • De symptomen moeten in ieder geval al langer dan 6 maanden bestaan.
  • De patiënt moet gemiddeld minstens 1 dag per week in de afgelopen 3 maanden buikpijn hebben gehad.
  • De patiënt moet tenminste 2 van de volgende 3 symptomen hebben:
    1. De klachten zijn gerelateerd aan de defaecatie.
    2. De klachten zijn geassocieerd met een verandering in de frequentie van defaecatie.
    3. De klachten zijn geassocieerd met een verandering in de consistentie van de ontlasting.

Tijdens de eerste afspraak worden de klachten van de patiënt in kaart gebracht. Vervolgens wordt tijd besteed aan uitleg over het ziektebeeld en het bespreken van mogelijke behandelopties.

Tijdens het tweede consult wordt samen met de patiënt een keuze voor het gewenste behandeltraject besproken. Met dit advies worden patiënten voor verdere begeleiding terugverwezen naar de huisarts.

Om de doorstroom te bevorderen en wachttijden te voorkomen is het van belang om vooraf diagnostiek in te zetten (zoals vermeld in ZorgDomein). Dit bestaat uit laboratoriumonderzoek zoals: bloedbeeld, CRP, albumine, coeliakieserologie en tevens een Feces calprotectine.

Om patiënten voor te bereiden op het spreekuur kan vooraf verwezen worden naar de patiënteninformatie op de JBZ-website of die van de maag-lever-darmstichting. Er wordt ook een website ontwikkeld waarbij patiënten naast informatie over diagnostiek, ook de verschillende behandelmogelijkheden kunnen inzien.

Code ZRG-061
Laatste revisie: 30 oktober 2019 - 17:43