Aandoening

Snurken

Snurken komt door een vernauwing van de luchtweg tussen de neusgaten en stembanden. 

Als u snurkt, maakt u tijdens het slapen een zagend, ruisend-brommend geluid. Snurken komt voor op alle leeftijden en neemt toe met de leeftijd. Op oudere leeftijd snurken meer mensen en is het snurkgeluid harder.

Lees meer

Dit komt omdat het slijmvlies van de keelholte bij het ouder worden dikker wordt. Vetweefsel hoopt zich op in de keel. Hierdoor wordt de doorsnee van de luchtweg kleiner. Bovendien worden slijmvliezen op oudere leeftijd slapper, net als de huid. Ze kunnen makkelijker gaan trillen. 

Laatste revisie: 10 juli 2019 - 13:03