Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Kraamverzorgenden in het ziekenhuis: meer aandacht voor de patiënt

woensdag 15 maart 2017

Een aantal kraamverzorgenden uit de eerste lijn is sinds enige tijd niet alleen werkzaam bij mensen thuis, maar ook op de afdeling Verloskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De voor de regio unieke samenwerking in de vorm van een pilot tussen het JBZ en twee kraamzorgorganisaties is een eerste stap richting de ‘kraamverzorgende van de toekomst’, die op termijn zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren zorgt voor moeder en kind. “De schotten tussen de eerste en tweede lijn verdwijnen.”

 

Op dit moment werken het JBZ en de kraamzorgorganisaties IVT en Welkom toe naar een structurele samenwerking. Het doel is een ‘pool’ van zo’n twintig kraamverzorgenden, die straks bij mensen thuis én op de afdeling verloskunde van het ziekenhuis aan de slag gaan. Daarmee wordt ingespeeld op het teruglopende aantal thuisbevallingen én op de moeilijkheden die ziekenhuizen ondervinden bij de zoektocht naar gespecialiseerde verpleegkundigen. “Voor patiënten is het grote voordeel dat de overdracht tussen de eerste en tweede lijn veel soepeler verloopt. De schotten verdwijnen,” zegt Paul van Hal, unithoofd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Dit past helemaal binnen de uitgezette lijn van de integrale geboortezorg. Het is echt een win-win voor alle partijen.”

 

Meer handelingen

Alle kraamverzorgenden die intramuraal gaan werken, krijgen scholing om in het ziekenhuis meer en meer handelingen te kunnen en mogen verrichten. “De kraamhulp thuis is niet hetzelfde als een klinisch kraamverzorgende,” legt Van Hal uit. “Kraamverzorgenden zijn experts op het gebied van zorg en welzijn en zijn gewend heel solistisch te werken. Die flexibiliteit komt goed van pas binnen de integrale geboortezorg. Daarnaast zijn kraamverzorgenden enorm patiëntgericht, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting. Daar kunnen we hier echt van leren.”

 

De eerste ervaring met de samenwerking is dan ook positief. Zijn moeder en kind na geboorte gezond, dan is de kraamverzorgende dé aangewezen hulpverlener om hen te verzorgen. Heeft de moeder behoefte aan laagcomplexe zorg en is de baby gezond? Dan richt de kraamzorg zich op het kind, terwijl de verpleegkundige de moeder onder haar hoede neemt. Is de situatie precies andersom, dan kan de kraamverzorgende zich op de moeder focussen terwijl de verpleegkundige al haar aandacht op de baby richt.

 

'Het beste van twee werelden'

“Op deze manier krijgt de patiënt ‘het beste van twee werelden’,” stelt Marjon Plasman van IVT kraamzorg. Volgens haar zijn de deelnemende kraamverzorgenden erg enthousiast. “Wij denken dat door de inzet van kraamverzorgenden de verpleegkundigen zich meer kunnen richten op hun eigen specialisatie. De patiënt krijgt daardoor meer persoonlijke aandacht en kan eerder naar huis met zorg op maat.”

 

In het JBZ vinden jaarlijks drieduizend bevallingen plaats. Daarnaast zijn er in de regio elk jaar zo’n duizend thuisbevallingen waarbij de kraamzorg ondersteunt en begeleidt.

 

Op de foto, vlnr: Brigit Hellings, werkzaam bij IVT kraamzorg, en coördinerend JBZ-verpleegkundige Antoinette Vissers.


Zoeken

Lees voorLees voor | Print