Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Tonny de Visscher - Keel-, neus- en oorarts

Tonny de Visscher

De som is meer dan de delen

De eerste jaren van mijn studie geneeskunde in Nijmegen vond ik behoorlijk theoretisch. Op een gegeven moment ging ik co-schappen lopen bij alle vakgroepen en toen pas zag ik een beetje wat het vak echt inhoudt. Het specialisme keel-, neus- en oorgeneeskunde trok me het meeste aan. De keuze voor een bepaald specialisme hangt ongetwijfeld samen met je karakter. Ik hou ervan om overzicht te hebben, niet al te lang te puzzelen en de zaken zelf in de hand te houden.

 

Mooier maken

Bij KNO heb je meestal te maken met duidelijk omschreven klachten. Er zijn geen eindeloze onderzoeken nodig en je kunt een patiënt redelijk snel helpen. Je ziet veel patiënten en dat spreekt me aan. Ik heb ook nog even gedacht aan Kindergeneeskunde, maar daar miste ik het operatieve gedeelte. Dertig procent van mijn patiënten zijn kinderen, dus daarom werd het KNO. Dingen mooier maken geeft voldoening: flaporen en kromme neuzen rechtzetten is dankbaar werk. Misschien nog wel meer voldoening geeft het werk voor meervoudig gehandicapten wat ik doe in de diverse instellingen in de regio. Moeilijk soms. Lang niet alles kan, maar een kleine verbetering geven van met name gehoorproblemen, waardoor de communicatie iets beter wordt voegt veel toe aan de kwaliteit van hun leven.

 

Natuur

Oorontsteking is een veel voorkomende klacht bij kinderen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de opbouw van het afweersysteem. Kinderen moeten weerstand opbouwen tegen bepaalde bacteriën en de meeste kinderen komen daar redelijk probleemloos doorheen. In Nederland zijn wij zeer terughoudend met het verstrekken van medicamenten. In landen waar men snel antibiotica geeft, krijgen kinderen later problemen met hun afweersysteem. Wij proberen de natuur zo lang mogelijk zijn gang te laten gaan. Soms helpen we een handje door het plaatsen van een buisje in het trommelvlies, waardoor de druk van de ontsteking verdwijnt en een min of meer natuurlijke afvoer en beluchting ontstaat.

 

BAHA

De meeste innovaties op KNO-gebied liggen op het instrumentele vlak. De ontwikkeling in gehoorapparatuur is enorm. Het lukt steeds beter apparatuur te maken, die omgevingsgeluiden naar de achtergrond brengt en ervoor zorgt dat de spraak goed is te verstaan. Bij mensen die geen gehoorapparaat in het oor kunnen verdragen, kunnen we nu een BAHA aanbrengen. Dat staat voor Bone Anchored Hearing Aid. Daarbij wordt een schroef in de schedel aangebracht, waarop een gehoorapparaat kan worden geklikt. Het apparaat geeft via het bot trillingen door aan het gehoororgaan, waardoor iemand toch kan horen.

 

Geheel

Zo’n twaalfeneenhalf jaar ben ik nu KNO-arts en ik vind het altijd leuk om iets meer te doen dan alleen mijn eigen vak. Als medisch specialist weet je van een klein stukje heel veel, maar van de grote rest heel weinig. In een bestuurlijke functie in het ziekenhuis krijg je meer oog voor het geheel. Ik ben vijf jaar voorzitter geweest van de CIMA. Dat is een commissie die adviseert over de investeringen in medische apparatuur . Omdat de bomen niet tot de hemel groeien, moeten daar uiteraard flinke keuzes gemaakt worden op basis van het medisch beleidsplan. Je krijgt veel verschillende aanvragen binnen en leert goed waar het om draait in een ziekenhuis.

 

Stafbestuur

Toen er een nieuwe voorzitter van de Vereniging Medische Staf nodig was, heb ik mij daarvoor beschikbaar gesteld. Ik zie het als mijn plicht om me ook voor het geheel in te zetten. Zo’n functie is absoluut niet overzichtelijk en je hebt zeker niet alles zelf in de hand, maar ik wil mij gewoon voor het algemeen belang inzetten. In de Vereniging Medische Staf (VMS) zijn alle medisch specialisten verenigd. De VMS gaat niet over geld, maar over inhoud: het medische beleid. Wettelijk heeft het geen officiële bevoegdheden in het ziekenhuis, zoals de Ondernemingsraad, maar een bestuur dat geen rekening houdt met de visie van de medische staf is uiteraard geen lang leven beschoren.

 

Duaal management

Als voorzitter heb je een belangrijke rol bij het samenbrengen van maatschappen en het beslechten van conflicten. Uiteraard komen die voor. Op zijn zwart-witst gezegd, bestaat een ziekenhuis uit allemaal zelfstandig ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw. Het is belangrijk om goed alle gevoeligheden te kennen en zo veel mogelijk onpartijdig te zijn. Een ander aandachtsgebied is de relatie tussen het ziekenhuismanagement en de medische staf. Wij hebben in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een zogenaamd duaal management. Dat wil zeggen, dat een zorgeenheid wordt geleid door een meer bedrijfsmatige clustermanager en een specialist-manager. De laatste tijd heeft het bestuur VMS veel aandacht besteed aan het verbeteren van de positie van de specialist-manager en de onderlinge samenwerking.

 

Grafiek

In mijn vrije tijd ben ik graag bij mijn gezin, als het even kan aan de Belgische kust. We houden van wandelvakanties, zoals onlangs in Oostenrijk, waarbij we negen dagen langs hotelletjes en en berghutten gewandeld zijn. Ik volleybal en ik zwem wekelijks en daarnaast probeer ik regelmatig op mijn racefiets weg te gaan en soms te tennissen. Een andere hobby van mij is het verzamelen van grafiek. Druktechnieken boeien mij enorm. Werk van Ensor en oude landkaarten vind ik prachtig om te zien.

 

Mijn ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is mijn ziekenhuis. Enkele van mijn co-schappen heb ik in het Grootziekengasthuis gelopen en de sfeer sprak mij meteen zeer aan. Later ben ik in ’t Groot begonnen als KNO-arts, vervolgens overgeplaatst naar het Willem-Alexander en nu werk ik op de locatie Carolus. Ook ben ik regelmatig in Zaltbommel te vinden. Ik heb dit ziekenhuis in mijn hart gesloten en ga ervoor. Ik heb gewoon wat met dit ziekenhuis. In mijn ogen is de som meer dan de delen en dat draag ik als voorzitter van het stafbestuur dan ook uit.

 


Opgetekend door Celia Noordegraaf, clustermanager Marketing & Communicatie, op 25-08-2008. Lees meer over andere dokters van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in het archief.


Zoeken

Print