Samenwerking oncologische urologie ziekenhuizen Tilburg en Den Bosch

25 maart 2019

De urologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis gaan nauwer samenwerken in de zorg voor mensen met prostaat-, nier-, of blaaskanker. Het gaat daarbij om het delen van kennis en ervaring en om het concentreren van operaties. Het is een antwoord op de complexer wordende zorg voor mensen met kanker. Doel is dan ook de kwaliteit van deze zorg voor de mensen in de Bossche en Tilburgse regio blijvend op een hoog niveau te houden. 

Kennis en ervaring worden doorlopend gedeeld. Onder meer twee keer per week in een overleg met urologen van beide ziekenhuizen. Daarnaast worden drie keer per jaar de uitkomsten van de samenwerking geëvalueerd. De samenwerking betekent verder dat mensen uit de regio Tilburg met blaas- of prostaatkanker voortaan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch worden geopereerd. Mensen uit Den Bosch waarbij een nier moet worden verwijderd vanwege nierkanker, worden voortaan doorverwezen naar het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. 

Dicht bij huis

JBZ-uroloog Peter van Migem: “Wij hebben uiteraard steeds het belang van de mensen in onze regio’s voorop gesteld. En hen gaat het niet alleen om toegang tot de beste medische expertise maar ook om bijkomende zaken als reistijd en het laag houden van het aantal contactmomenten. Uitgangspunt was dan ook om de zorg zoveel mogelijk dichtbij mensen thuis te organiseren.”  De uitwerking hiervan is dat de huisarts mensen doorverwijst naar het ‘eigen’ ziekenhuis. Daar vinden diagnostiek en de eerste behandeling plaats. Voor een operatie wordt vervolgens doorverwezen naar het ziekenhuis waar de operatie plaatsvindt. Gaat iemand naar huis dan vinden de nabehandeling en de nazorg plaats in het ‘eigen’ ziekenhuis. 

Embraze

De samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze. Dit netwerk moedigt de partners aan om samen de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten. Zeven ziekenhuizen in Zuidwest Nederland en twee instellingen voor radiotherapie werken samen in een oncologisch netwerk. Dit netwerk heeft de naam Embraze. De naam staat voor ‘omarmen’, maar ook voor Erasmus MC, Brabant en Zeeland. Embraze wordt gevormd door het Admiraal De Ruyter ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZorgSaam ziekenhuis en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. 

Urologen Peter van Migem (JBZ) en Anton Breeuwse (ETZ)

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis.  Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Byvanck,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 84 48 of e-mail : s.byvanck@jbz.nl.  

Laatste revisie: 25 maart 2019 - 12:07