Samen gezond vooruit

Om mensen in de regio te ondersteunen bij het krijgen en houden van een gezonde leefstijl, werken het Jeroen Bosch Ziekenhuis en collega’s in het netwerk intensief samen. Twee nieuwe initiatieven worden voor de komende periode ontwikkeld. De website www.huisartsenpraktijk.nl wordt doorontwikkeld met informatie over gezonde leefstijl en in april wordt weer gestart met het Samen Gezond Spreekuur. In dit spreekuur wordt gekeken naar de onderliggende problematiek achter de ongezonde leefstijl. Het spreekuur vindt in eerste instantie plaats voor de afdelingen MDL, Orthopedie en Cardiologie.

Steeds meer mensen lijden aan klachten zoals: overgewicht, prikkelbare darm, pijnklachten, moeheid, slapeloosheid, suikerziekte en hoge bloeddruk. Veel van deze aandoeningen worden veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. De huidige Covid-19 pandemie maakt dit nog duidelijker.

Mensen met leefstijl gerelateerde aandoeningen hebben een hoger risico op een ernstiger beloop van Covid-19. Naast een milder beloop van ziektes, kan een gezonde leefstijl bijdragen aan een verhoogde weerstand voor infecties en heeft het bewezen positieve effecten op het mentale welzijn. Ook voor het verlagen van het zorgbudget is een gezonde leefstijl belangrijk. De kosten van zorg die te maken heeft met ziekten als gevolg van roken en overgewicht zijn volgens onderzoek van het RIVM ruim 4,4 miljard euro per jaar.

Om een gezonde leefstijl te bevorderen, heeft het JBZ samen met huisartsen, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de GGD hard gewerkt aan een gezamenlijk leefstijlprogramma, op basis van twee patiëntcategorieën. Een deel van de patiënten kan op basis van informatie en advies zelf aan de gang met het werken aan een gezondere leefstijl. Een ander deel heeft meer ondersteuning nodig om de regie te pakken voor een gezonder leven.

Samen Gezond Spreekuur

De proeftuin ketenaanpak ‘overgewicht bij kinderen’ heeft laten zien dat overgewicht een symptoom kan zijn van verschillende onderliggende problematiek. Bij het Samen Gezond Spreekuur, wat vanaf april weer gaat starten, wordt op basis van een brede anamnese gekeken naar alle facetten van iemands leven en daarmee dus ook naar de onderliggende problematiek. Op basis hiervan wordt een persoonlijk plan van aanpak gemaakt. De gesprekken worden gevoerd door verpleegkundigen van het Jeroen Bosch ziekenhuis in samenwerking met de GGD en Leefstijlcoaching Den Bosch. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een groot netwerk van zorgaanbieders. Zoals Farent, buurtsportcoaches, GLI Programma COOL, activiteiten wijkcentra zoals bv. budget kooklessen etc.  Het spreekuur vindt in eerste instantie plaats voor de afdelingen MDL, Orthopedie en Cardiologie.

Leefstijlplatform

De bestaande website www.huisartsenpraktijk.nl wordt doorontwikkeld met informatie over gezonde leefstijl. Je kunt dan denken aan:

  • Verwijzing naar lokaal aanbod (buurtsportcoaches, slaaptrainingen, leefstijlcoaches en GLI’s )
  • Algemene informatie over leefstijl (roken, alcohol, bewegen, voeding, ontspanning, slapen)
  • Inspiratieverhalen
  • Verwijzing naar landelijke apps en informatie (zoals ikstopnu.nl)
  • E-health modules rondom leefstijl

Wil je graag meer informatie? Stuur een e-mail naar: innovatie@jbz.nl

Laatste revisie: 24 november 2021 - 16:48