Vrijdag 6 juli 2018

Roze lintje voor borstkankerzorg in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Borstcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft opnieuw het ‘roze lintje’ ontvangen. Het roze lintje is het kwaliteitskeurmerk dat Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) jaarlijks toekent aan ziekenhuizen die voldoen aan de eisen voor patiëntgerichte borstkankerzorg. De eisen worden gebaseerd op patiëntervaringen en op feitelijke ziekenhuisinformatie.

Overhandiging roze lintje

De voorwaarden voor het behalen van het roze lintje worden elk jaar aangescherpt waarbij de ervaringen van patiënten steeds meer op de voorgrond staan. Onderwerpen die dit jaar door BVN in het voetlicht worden gezet zijn begeleiding, informatie, gedeelde besluitvorming en herstel tijdens en na kanker.

Patiënten van het JBZ Borstcentrum hebben grote waardering voor de begeleiding die ze tijdens hun behandeling ontvangen. Het hebben van een vast aanspreekpunt tijdens de behandelperiode is erg belangrijk. Ook moeten patiënten weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. In het JBZ Borstcentrum werken we al jarenlang met een vast aanspreekpunt tijdens alle fasen van het behandeltraject. Deze werkwijze met een verpleegkundig specialist als casemanager en medebehandelaar vinden patiënten erg waardevol.

Alle enkele jaren wordt ‘samen beslissen’ enthousiast toegepast door het team van het Borstcentrum. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een keuzehulp. De zorgverleners zijn deskundig op zorg- en medisch inhoudelijk gebied. Maar de patiënt is expert als het over haar en haar eigen leven gaat. Door in elke fase van het zorgtraject samen met de patiënt te bepalen wat nodig is en van wie, zorgen we ervoor dat de patiënt de zorg krijgt die bij haar/hem past.

Betrokken Afdelingen

Laatste revisie: 11 januari 2019 - 14:45