Rondetafelgesprek Vakgroep Geriatrie en Huisartsen 14 maart 2019

In het EenTwee-overleg worden ontwikkelingen in en de visie op het gezamenlijk vorm geven van de zorg in de toekomst besproken tussen vertegenwoordigers van de huisartsen regio en de medisch specialisten. Om de samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten en evt. andere zorgprofessionals met een bredere achterban aan de orde te stellen vindt er één keer per jaar vanuit het EenTwee-overleg een rondetafelgesprek plaats rondom een vakgroep of een thema.

 

Tijdens het rondetafelgesprek staan de wensen en knelpunten in de samenwerking centraal en worden actuele ontwikkelingen besproken. Door dit met een bredere achterban te doen ontstaat voldoende draagvlak voor nieuwe werkafspraken of te starten met verbeterprojecten. Het jaar 2018 werd gebruikt als pilotjaar en we startten met de vakgroep cardiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dat was een groot succes. In het voorjaar van 2019 vindt een tweede rondetafelgesprek plaats met de vakgroep geriatrie.

Datum: Donderdag 14 maart 2019

Tijd: 18.00 uur – 18.30 uur, gezamenlijk eten in het personeelsrestaurant

18.30 uur – 20.30 uur, rondetafelgesprek

Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis, personeelsrestaurant en vide

Voorlopige agenda:

 • Ontvangst met een maaltijd en kennismaking
 • Onderlinge bereikbaarheid, bejegening en communicatie
 • Genoemde wensen in de samenwerking: ...
 •     Overdracht bij ontslag en het inzetten van thuiszorg
 • Samenwerkingsafspraken
 • Nieuwe ontwikkelingen geriatrie: ...
 •     Doorleefplan

(dit wordt aangevuld met punten van de deelnemers zelf vanuit de inventarisatie bij het aanmelden)

Eventueel een rondleiding indien gewenst en relevant

Genodigden

 • Huisartsen (graag in ieder geval een afvaardiging per HAGRO)
 • Geriaters vakgroep geriatrie

Voorzitters:

 • Nathalie Beelen, kaderarts ouderengeneeskunde
 • Esther Cornegé, geriater

Accreditatie

Voor het rondetafelgesprek worden voor de huisartsen 2 accreditatiepunten verleend.

Inschrijving

U kunt zich via deze link inschrijven. In de aanmelding inventariseren we tevens welke onderwerpen u graag zou willen bespreken.

Namens het EenTwee-overleg,

Antoinette Drossaert, Emma van Overbeeke, Rob van Lier, Linda Kemink, 

Susan van den Bergh

Code ZRG-059
Laatste revisie: 1 november 2019 - 09:59