Resultaten evaluatie diagnostiek afdelingen 2019

In de periode maart - mei zijn 223 huisartsen gevraagd om deel te nemen aan de evaluatie van de diagnostiek afdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In totaal hebben 76 huisartsen deelgenomen. Hartelijk dank hiervoor. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Overall beoordeling afdelingen

Vrijwel alle huisartsen die hebben deelgenomen zijn over het geheel genomen positief over de dienstverlening van de diagnostiek afdelingen. Enkele huisartsen beoordelen de dienstverlening van een afdeling met matig. Wel zijn er verschillen te zien als wordt gekeken naar het percentage zeer goed/uitstekend beoordelingen. Voor Jeroen Bosch Diagnostiek ligt dit percentage het hoogst, voor Functieonderzoeken het laagst.

Vergeleken met de vorige meting van 2014 valt vooral het toegenomen percentage huisartsen op dat Jeroen Bosch Diagnostiek met zeer goed of uitstekend beoordeelt (47% om 27%). Bij de overige afdelingen zijn de verschillen met 2014 beperkt.

Grafiek: Overall beoordeling afdelingen (in % afg. 12 maanden gebruik gemaakt van afdeling)

Grafiek: Overall beoordeling afdelingen (in % afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van afdeling)

Beoordeling dienstverleningsaspecten

Aanvullend op de overall beoordeling zijn per afdeling ook een aantal aspecten over de dienstverlening voorgelegd. Hoewel deze eveneens overwegend positief worden beoordeeld, komen er ook een aantal mogelijke verbeterpunten uit naar voren. Zo is de duidelijkheid van de inzendcondities voor onderzoeken een mogelijk aandachtspunt voor zowel Medische microbiologie als Pathologie. En het gebruiksgemak van zorgaanvragen via Zorgdomein voor Medische microbiologie en Beeldvormende technieken. Daarnaast komt uit de opmerkingen en toelichtingen van de huisartsen naar voren dat bij de Functieonderzoeken de wachttijd voor sommige onderzoeken (te) lang is.  

Hoe verder

Hoewel de beoordelingen positief zijn, komen er tegelijkertijd een aantal mogelijke verbeterpunten naar voren. De belangrijkste zijn in deze samenvatting genoemd. Hier gaan we mee aan de slag. Daarnaast hebben verschillende huisartsen ook nog één of meerdere meer individuele suggesties of verbeterpunten genoemd. Deze worden ook allemaal bekeken. Afstemming en verbeteringen zullen samen met de huisartsen en overige leden van de adviesraad gerealiseerd gaan worden.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek of over de onderzoeksresultaten, neemt u dan gerust contact op met Maartje Elbersen, beleidsmedewerker Jeroen Bosch Diagnostiek (tel: 073 553 3291 of e-mail: m.elbersen@jbz.nl).

Laatste revisie: 1 november 2019 - 10:21