Headerafbeelding
kunst expositie boulevard narcissen Linda Nieuwstad (1)
Behandeling

Punctie van de ruimte tussen twee longvliezen (pleurapunctie)

Bij deze behandeling haalt de longarts via een holle naald het vocht dat tussen de longvliezen zit weg.

Om de longen heen zitten twee vliezen waartussen zich vocht kan ophopen. Hierdoor wordt u kortademig. Daarom haalt de longarts het vocht tussen de longvliezen weg.Het vocht wordt onderzocht in het laboratorium. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-005a
Laatste revisie: 29 oktober 2019 - 15:35
Hoe verloopt de behandeling?

Punctie van de ruimte tussen twee longvliezen (pleurapunctie)

 • Gebruikt u bloedverdunners, zoals Ascal®, dabigatran of rivaroxaban, fenprocoumon of Marcoumar®, Persantin®, Plavix® of Sintrom® ? Overleg dit dan met uw longarts voor de ingreep.
 • U hoeft niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
 • Als u na de behandeling weer naar huis mag, adviseren wij u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de longbehandelkamer. Gebouw B, verdieping 1, ontvangst 5.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dan brengt de verpleegkundige van de verpleegafdeling u naar de longbehandelkamer.

Voor de behandeling

Op de longbehandelkamer bekijkt de longarts uw borstholte met behulp van een echoapparaat. Op deze manier kan de longarts zien waar het vocht zit. Aan de hand van de hoeveelheid van het vocht dat er zit, kan de longarts besluiten om het vocht alleen voor onderzoek weg te nemen. 

Door grotere hoeveelheden vocht tussen de vliezen, kan uw long in de verdrukking komen waardoor u kortademig wordt. Dan kan de longarts besluiten het vocht weg te nemen door een drain te plaatsen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Tijdens de behandeling

 • De verpleegkundige vraagt u op de rand van het bed of de onderzoekstafel te gaan zitten en uw bovenlichaam te ontbloten. Uw andere kleding kunt u aanhouden.
 • De longarts zoekt met behulp van kloppen en/of echografie de plaats op waar het meeste vocht zit en zet een tekentje op uw huid op deze plaats.
 • De longarts desinfecteert de huid en doet daarna de punctie.
 • De prik van de punctie voelt aan als een gewone prik, dit kan een beetje pijnlijk zijn.
 • U kunt de neiging krijgen om te hoesten. Probeer om niet te hoesten door rustig door uw mond in- en uit te ademen.
 • De longarts brengt de naald in en via de naald zuigt de arts het aanwezige vocht voorzichtig weg.
 • Na de prik krijgt u een pleister op het wondje.

De pleurapunctie duurt ongeveer 20 minuten. Als de longarts grotere hoeveelheden vocht moet wegzuigen, kan de punctie soms iets langer duren.

 • Na de punctie gaat u terug naar de afdeling of mag u weer naar huis.
 • Als de longarts veel vocht heeft afgenomen, kunt u last hebben van hoesten.
 • Het is verstandig om na de behandeling een half uur rustig aan te doen en zo nodig bedrust te houden

Belangrijk

Voelt u zich na de punctie erg benauwd? Waarschuwt u dan direct de verpleegkundige, of uw huisarts.

Wat zijn de risico’s?

 • Na de punctie kan het wondje blijven nabloeden. Dit wordt dan met een drukverband verbonden en stopt in loop van de dag.
 • Uit de opening waar de drain heeft gezeten, kan soms wat vocht (pleuravocht) blijven komen. Hierover plakken we een steristrip en een dik gaas. Een enkele keer is het nodig om de opening met een hechting te sluiten.
 • Na de punctie kan er lucht komen tussen de longvliezen (pneumothorax of klaplong). Dit komt bijna nooit voor. Dit ontstaat doordat de long tegen de naald gekomen is. Daardoor lekt er lucht vanuit de long of er komt via de insteekopening lucht naar binnen. Als de hoeveelheid lucht weinig is kan uw arts afwachten of het zich vanzelf herstelt.
 • Heeft u klachten zoals kortademigheid, of is er een grote hoeveelheid lucht in de borstkas gekomen? Dan kan de arts adviseren een drain (slangetje) in de borstholte te leggen om de lucht af te zuigen en zo te zorgen dat de long zich weer ontplooit. Hiervoor wordt u dan drie tot vier dagen opgenomen in het ziekenhuis.

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts, na ongeveer vijf werkdagen. Als u direct naar huis mag krijgt u hiervoor een afspraak mee.

Als u nog vragen heeft dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.