Protocollen COVID-19

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis stelt voor externe zorgprofessionals de protocollen rondom COVID-19 beschikbaar.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontvangt op dit moment veel vragen van collega zorgprofessionals over het beleid, werkwijze en protocollen voor de bestrijding van het Coronavirus (COVID-19).

Wij hechten sterk aan een goede samenwerking en het delen van kennis in het netwerk rondom de patiënt. Daarom delen wij onze Coronavirus (COVID-19) protocollen graag met onze collega’s in het netwerk. Deze werkwijzen en protocollen zijn een uitwerking van onze strategie en worden gedeeld ter kennisgeving.

Let op 

  • De protocollen zijn geschreven en van toepassing op de specifieke situatie in het ziekenhuis (JBZ).
  • Over de inhoud, volledigheid of juistheid van de protocollen gaan wij niet in gesprek.
  • Het JBZ kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toepassing en werking van de protocollen in andere situaties dan het JBZ.

Mochten er nog vragen zijn, of behoefte aan extra informatie, neem dan contact met ons op via protocol-coronavirus@jbz.nl.

Protocollen COVID-19 

Code COR-020
Laatste revisie: 14 april 2020 - 09:56