Project ‘Gezond Zwanger Worden’

Project ‘Gezond Zwanger Worden’

Ieder kind verdient een gezonde start. De voorbereiding hierop begint al vóór de zwangerschap. Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan. Wanneer de zwangerschap gezonder start, zijn de uitkomsten beter. Er is meer aandacht nodig voor Gezond Zwanger Worden!

Ieder kind verdient een gezonde start. De voorbereiding hierop begint al vóór de zwangerschap. Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan. Wanneer de zwangerschap gezonder start, zijn de uitkomsten beter. Er is meer aandacht nodig voor Gezond Zwanger Worden!

Wat kunt u doen?

Hier bent u het vast mee eens. Maar wat kunt u doen? Bij het geven van meer bekendheid aan “Gezond Zwanger Worden’ is het bereiken van de doelgroep de grootste uitdaging. Het doel van dit project is het geven van meer bekendheid aan (aanstaande) ouders én aan andere zorgverleners zoals huisartsen, specialisten, verloskundigen, apothekers en zorgverleners in het sociale domein. Het mag ‘normaler’ worden om een eventuele kinderwens te bespreken.

Er is in regio Den Bosch een werkgroep gevormd waar o.a. een gynaecoloog, een verloskundige een medewerker GGD/JGZ en een huisarts aan deelnemen. Het bereiken van de aanstaande ouders lukt het best wanneer meerdere strategieën worden ingezet. Diverse interventies worden geïmplementeerd, passend in de lokale situatie; bijvoorbeeld het plaatsen van informatie op wachtkamerscreens, berichten op social media, stickers plakken op anticonceptie, het organiseren van interconceptiezorg op het consultatiebureau en het aanhaken op reeds bestaande initiatieven in het sociale domein.

Maar we proberen ook u als zorgverlener te bereiken! We hebben u hard nodig om meer bekendheid te geven aan gezond zwanger worden. Bent u proactief in het vragen naar een eventuele kinderwens? Geeft u informatie over gezond zwanger worden? Weet u dat u ouders de Zwangerwijzer kunt laten invullen en voor een preconceptioneel consult naar de verloskundige kunt verwijzen? Wat heeft u nodig om dit op het netvlies te houden? Kent u de P.I.L. (preconceptionele indicatielijst)?

Verwijzen naar websites of zelftest

Gezond Zwanger Worden is preventie pur sang . Hier is winst te halen. U kunt uw client/patiënt verwijzen naar de website  www.strakszwangerworden.nl of laat hen een zelftest doen voor het opsporen van eventuele risicofactoren bij een zwangerschap op www.zwangerwijzer.nl.

Wachtkamerscherm

Er zal u binnenkort een slide ‘Gezond Zwanger Worden’ voor het digitale wachtkamerscherm worden aangeboden die deel uitmaakt van de publiekscampagne voor aanstaande ouders.

Meer informatie of vragen

Thérèse van den Oever, implementatiemedewerker Consortium, coach en verloskundige, telefoonnummer (06) 12 55 94 09 of per mail toever@planet.nl

Laatste revisie: 29 oktober 2020 - 15:17