Woensdag 19 september 2018

Praten in 80 verschillende talen met de Travis Translator

Op 10 september is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een proef van start met Travis Translator. Dit is een vertaalapparaatje waarmee gesproken tekst direct in de andere taal wordt omgezet. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil weten of het apparaatje ook geschikt is voor communicatie in de zorg. De proef gaat van start op de afdeling Verloskunde en bij kinderexpertisecentrum Atlent.

Gebruik Travis Translator

Taalbarrières wegnemen

Communiceren in de zorg is altijd een uitdaging. Laat staan wanneer er een taalbarrière bij komt kijken. Een mogelijk hulpmiddel bij mondelinge communicatie is de Travis Translator. Dit apparaatje, vooral door reizigers gebruikt, kan 80 talen direct omzetten in zowel mondelinge als schriftelijke taal. Het maakt gebruik van wel 20 verschillende zoekmachines. Tijdens de testperiode van twee maanden wordt het vertaalapparaatje op zoveel mogelijk momenten ingezet: zowel aan bed op de afdeling Verloskunde, als op de polikliniek Gynaecologie. De Travis wordt ook getest bij gesprekken met anderstalige ouders van kinderen op Atlent (kinderrevalidatie en Mytylschool). Na afloop vult de zorgverlener een korte vragenlijst in om het gebruik van de Travis te beoordelen. Ook de patiënt zelf wordt om zijn ervaring met dit apparaatje gevraagd.

Slechtnieuwsgesprekken

De proef is niet bedoeld voor slechtnieuwsgesprekken en gesprekken waarbij patiënten of naasten toestemming moeten geven (informed consent). Daar blijft de tolkentelefoon het aangewezen hulpmiddel voor.

Betrokken Afdelingen

Laatste revisie: 15 januari 2019 - 15:15