Maandag 9 september 2019

Praatplaat over nierfalen helpt bij voorlichtingsgesprek

Een patiënt met nierfalen krijgt veel informatie en uitleg van de specialist en verpleegkundigen. Belangrijke gesprekken, omdat het ook om de keuze voor een behandeling gaat. Vandaag – in de Week van de Alfabetisering – wordt de ‘praatplaat nierfalen’ in gebruik genomen in een aantal ziekenhuizen, waaronder het JBZ. Deze praatplaat is bedoeld als visuele ondersteuning tijdens het voorlichtingsgesprek over nierfalen tussen zorgverlener en patiënt. De praatplaat is ontwikkeld door de werkgroep laaggeletterdheid van mProve.

Nieuws - Praatplaat nierfalen

Meer beeld, minder woorden

Op de praatplaat staan duidelijke illustraties op van de nieren, van wat de nieren doen en van de behandelingsmogelijkheden bij nierfalen. De praatplaat is in eerste instantie gemaakt voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden. Van elke 10 volwassen Nederlanders zijn er 3 minder goed in staat om informatie over gezondheid en zorg goed te begrijpen. Zij kunnen daardoor minder goed beslissingen nemen over hun eigen gezondheid en leefstijl. Lage gezondheidsvaardigheden gaan vaak hand in hand met laaggeletterdheid of met lage digitale vaardigheden.

Moeilijke informatie begrijpelijk maken

Op de praatplaat kan de zorgverlener schrijven en tekenen. Zo kan hij of zij patiënt-specifieke informatie toevoegen. De patiënt krijgt de praatplaat mee naar huis. De nefrologen van het JBZ zijn enthousiast over de praatplaat. Kristel Koeijvoets: “Ik heb hem al in een gesprek met een patiënt gebruikt en we vonden dat allebei heel prettig. De patiënt vond dat de plaat veel duidelijk maakte.”

De praatplaat werd ontwikkeld in samenwerking met medisch illustrator Maartje Kunen die veel ervaring heeft in het maken van beelden voor laaggeletterden.

Over mProve

Vijf ambitieuze STZ-ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem) hebben hun krachten gebundeld om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Gezamenlijk vormen zij een innovatief netwerk met de naam mProve. De ziekenhuizen werken samen aan projecten die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet (direct) kan realiseren. Samen zijn ze slimmer en sneller, zodat ze sterk kunnen blijven in de veranderende gezondheidszorg. Het doel: patiënten dagelijks merkbaar betere zorg bieden.

Betrokken Afdelingen

Laatste revisie: 9 september 2019 - 10:21