Onderzoek

PET-CT van de myocardperfusie met behulp van Rubidium-82, na farmacologische stress en in rust

Bij deze PET-CT-scan brengen we de doorbloeding van het hart en de kransslagader in beeld.

U krijgt de radioactieve stof Rubidium-82 (Rb-82) via een infuus in uw arm toegediend terwijl u in de scanner ligt. Ook krijgt u een medicijn toegediend dat eenzelfde effect heeft op het hart als inspanning. Vandaar de naam farmacologische stress. In de folder 'PET-CT van de myocardperfusie met behulp van Rubidium-82' leest u meer over dit onderzoek.

Betrokken afdelingen

Code LNG-076
Laatste revisie: 11 juli 2019 - 15:50

PET-CT van de myocardperfusie met behulp van Rubidium-82, na farmacologische stress en in rust