Patiëntenborden en welkomsttasjes op verpleegafdeling Neurologie

Op de verpleegafdeling Neurologie (C7 Noord en Zuid) hangen sinds september 2015 op alle eenpersoonskamers patiëntenborden. Dankzij deze borden is het voor patiënten en hun familieleden in één oogopslag duidelijk welke verpleegkundige die dag/dienst voor hen zorgt, en welke arts en arts-assistent hoofdbehandelaar/aanspreekpunt zijn.

Tevens kunnen er afspraken op het bord genoteerd worden (bijvoorbeeld een gepland onderzoek), het dieet van de patiënt, de ontslagdatum, en is er ruimte voor notities voor patiënt, familieleden en medewerkers van het ziekenhuis.

Het bord draagt bij aan een grotere patiënttevredenheid. Op de afdeling krijgen we van zowel patiënten als familieleden veel positieve reacties op de borden.

Naast de patiëntenborden staat er straks ook voor iedere patiënt op de verpleegafdeling Neurologie een welkomsttasje klaar. Hierin zit onder andere een koptelefoon, potlood en een informatiepakket over de opname. Ook komt er in elk tasje een mooie welkomstkaart van de Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Welkomsttasjes op de verpleegafdeling Neurologie

Patiëntenbord op de verpleegafdeling Neurologie

(Bron: Intranet JBZ, Geertje de Vries)

Code VRIEND-141
Laatste revisie: 23 oktober 2019 - 09:38