Headerafbeelding
Panoramabeeld, Rens Janssens
Behandeling

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen. 

Hierbij gaat het vooral om een betere kwaliteit van leven. Het doel van de zorg is het verzachten van pijn of benauwdheid, het begeleiden van gevoelens of het verwerken van de ziekte. Ook praktische zaken komen aan bod. Bijvoorbeeld: welke professionele zorg is mogelijk aan huis? Hebben we een hospice in de regio? Wie kan de mantelzorger ondersteunen?

Lees meer

Samengevat gaan we bij palliatieve zorg uit van:

  • het verlichten van problemen die kunnen ontstaan op lichamelijk, geestelijk, sociaal of spiritueel vlak;
  • het ondersteunen bij de afronding van het bestaan, in de laatste levensfase.

Hierbij ondersteunen we niet alleen u, maar ook uw familie en/of mantelzorgers.

Vormen van palliatieve zorg

Definitie Wereldgezondheidsorganisatie

Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis houden we voor palliatieve zorg de definitie aan van de Wereldgezondheidsorganisatie: ‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijk, psychosociale en spirituele aard.’(Wereldgezondheidsorganisatie; WHO, 2002)

Maatwerk

Palliatieve zorg is maatwerk. De wensen van u en uw naasten staan altijd centraal. Bij vragen om hulp kan de arts of verpleegkundig specialist het Palliatief Advies Team inroepen.

Het Palliatief Advies Team bestaat uit zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Het zijn allemaal ervaren en gespecialiseerde medisch- en verpleegkundig specialisten, die binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken. Zij hebben specialistische kennis op het gebied van oncologie en palliatieve zorg.   Alleen zorgverleners binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen het Palliatief Advies Team inschakelen.   Na een aanvraag van een zorgverlener, komt iemand van het Palliatief Advies Team bij u ‘aan het bed’, om uw problemen, wensen, behoeften en mogelijkheden duidelijk te krijgen. Hierna brengt het team een advies uit aan uw zorgverleners.

Advies  

Advies van het Palliatief Advies Team gaat over de verschillende onderdelen in de zorg voor patiënten die niet meer te genezen zijn. Het gaat dus niet alleen om patiënten in de laatste fase van hun leven (de terminale fase). Consultaties gaan vooral over:

  • klachten zoals pijn, benauwdheid (dyspnoe), verwardheid en misselijkheid;
  • verpleegkundige zaken, zoals mondzorg, wondzorg, verstopping (obstipatie) en voeding;
  • sociaal-emotionele en geestelijke ondersteuning;
  • het steeds in diepe slaap houden van patiënten met ernstige klachten die niet reageren op behandeling (palliatieve continue diepe sedatie);
  • euthanasie;
  • het doorspreken van een plan van aanpak.

 Meer informatie

Op www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl vindt u verschillende linken naar websites met folders, filmpjes of andere middelen. Deze kunnen u helpen bij het nadenken en het praten over de laatste levensfase en het sterven.   

Betrokken afdelingen

Laatste revisie: 18 januari 2019 - 10:45

Palliatieve zorg