Headerafbeelding
afdelingen dagbehandeling intake vragenlijst
Behandeling

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal na een botbreuk

Na een botbreuk kan de orthopedisch chirurg een schroef, plaatje, pin of draad inbrengen (osteosynthese materiaal) om het bot extra stevigheid te geven.

Dit materiaal blijft meestal levenslang in het lichaam zitten. Maar soms geeft het materiaal irritatie, pijn of beperkingen bij het bewegen. Dan kan de chirurg het met een operatie weer verwijderen. De operatie gebeurt meestal via het litteken van de vorige operatie. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code ORP-059
Laatste revisie: 23 april 2020 - 14:24
Hoe verloopt de behandeling?

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal na een botbreuk

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/pos leest u meer over dit bezoek.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans op complicaties na een operatie hebben dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met 50%(!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Opname

U wordt voor deze operatie opgenomen op afdeling Kort Verblijf of afdeling Dagbehandeling. 

Als u wordt opgenomen op de afdeling Kort Verblijf, blijft u in principe één of meerdere nachten opgenomen in het ziekenhuis. Als u opgenomen wordt op de afdeling Dagbehandeling, dan kunt u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Het is afhankelijk van uw operatie op welke afdeling u wordt opgenomen en hoe lang u opgenomen blijft.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

De chirurg maakt meestal gebruik van het litteken van de vorige operatie. De huid wordt meestal gesloten met oplosbare hechtingen. Vervolgens wordt een drukverband aangelegd.

Op de plek van de verwijderde schroeven en pennen zitten na de operatie kleine holtes. Deze worden in de loop van de tijd door het lichaam zelf opgevuld met littekenweefsel of nieuw bot.

Het materiaal dat verwijderd is, wordt na de operatie weggegooid. Vertel het de chirurg als u het materiaal zelf wilt meenemen. Houdt u er wel rekening mee dat het materiaal verontreinigd en soms scherp is.

Wat zijn de risico's?

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze operatie is de normale kans op complicaties (zoals een nabloeding, een wondinfectie, trombose of longembolie) aanwezig.

Herstel thuis

  • Het drukverband mag 48 uur na de operatie verwijderd worden.
  • Als het drukverband verwijderd is mag u douchen. Als u wilt mag u de wond bedekken met een pleister.
  • Leg het geopereerde arm of been gedurende 48 uur zoveel mogelijk omhoog.
  • Meestal mag u direct na het verwijderen van het materiaal uw arm/been weer gewoon bewegen en belasten. Bij twijfel over de stevigheid van het bot krijgt u gips aangelegd. Of u krijgt het advies om tijdelijk het geopereerde bot minder te belasten.
  • Vermijd contactsport. Overleg hierover met uw chirurg.

Heeft u pijn?

In overleg met de anesthesioloog wordt afgesproken welke pijnstillers u thuis mag gebruiken. Voordat u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige dit met u.

Het verwijderen van de hechtingen

Heeft u oplosbare hechtingen gekregen? Dan mag u de eerste week na de operatie niet in bad en niet te heet douchen. De hechtingen kunnen daardoor namelijk te snel oplossen.

Heeft u niet oplosbare hechtingen gekregen? (Dit zijn zichtbare, meestal donker gekleurde hechtingen). Dan mogen deze verwijderd worden bij de huisarts of op de polikliniek. Wanneer dit kan hoort u na de operatie voordat u naar huis gaat.

Wanneer neemt u contact op?

Bij de volgende problemen neemt u contact op met het ziekenhuis:

  • Als de wond erg rood, gezwollen of geïrriteerd ziet. Dit kan wijzen op een ontsteking.
  • Als u koorts boven 38,0˚ Celsius krijgt.
  • Als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Kort Verblijf (B3) nog vragen over uw opname? Dan kunt u contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur: maandag t/m zondag van 10.30 - 11.30 uur op telefoonnummer  (073) 553 67 00.

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Dagbehandeling (C3) nog vragen over uw opname? Dan belt u met de polikliniek Orthopedie: telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 60 50.

Bij spoedvragen buiten kantooruren belt u: 

  • binnen 48 uur na ontslag met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (073) 553 27 00;
  • na 48 uur na ontslag met uw huisarts.

Voor overige vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Orthopedie: telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 60 50.