Op zoek naar een stage in het JBZ?

Stagelopen is een van de belangrijkste onderdelen van je opleiding. Theorie en praktijk komen samen; oefenen wordt echt.

Misschien best spannend in het begin, maar vooral heel leerzaam en inspirerend. Zeker als je je stage kunt doen in een groot opleidingsziekenhuis en goed begeleid wordt door mensen die gewend zijn om met stagiaires te werken.   

Het JBZ heeft studenten veel te bieden. Je kunt kiezen uit een grote diversiteit aan disciplines en patiëntencategorieën en rekenen op een uitstekende begeleiding. Het ziekenhuis investeert voortdurend in de opleiding en coaching van leer- en werkprocesbegeleiders. En bekwame begeleiders leiden tot bekwame studenten. 

Stagemogelijkheden in het JBZ

Verpleegkunde

Het JBZ biedt mbo bol-stageplaatsen aan voor studenten die de opleiding volgen bij het Koning Willem I College (KW1C). Voor studenten van de voltijdopleiding van Avans Hogeschool zijn hbo-stageplaatsen beschikbaar.

Stagiaires hebben de zekerheid dat ze al hun stages van het derde en vierde jaar in het ziekenhuis kunnen volgen.

Doktersassistente

Het JBZ heeft alleen stageplaatsen voor de opleiding Doktersassistent van het Koning Willem I College. Toewijzing van stageplaatsen loopt via het stagebureau van het KW1C.

SPH (Social Work)

De kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt jaarlijks stageplaatsen aan voor derdejaarsstudenten van Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Voor informatie en stageverzoeken: Joyce Brouwers, Pedagogisch hulpverlener, j.brouwers@jbz.nl. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn alle plaatsen al ingevuld.

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Social Work)

De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk biedt jaarlijks stageplaatsen aan voor derde- en vierdejaarsstudenten van Avans Hogeschool. Stageverzoeken kun je sturen naar stage@jbz.nl. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn alle plaatsen ingevuld.

Psychologie

De afdeling Medische Psychologie, sectie Kinderen en Jeugd, heeft jaarlijks twee stageplaatsen voor studenten van Tilburg University, medische master. Hierover worden afspraken gemaakt met de universiteit.

Op Medische Psychologie, sectie Ouderen/Neuropsychologie, is elk jaar een stageplaats voor een student van Tilburg University, master medische psychologie/klinische neuropsychologie. Incidenteel is er een stageplaats voor studenten van andere universiteiten. Verzoeken hiervoor kun je sturen naar Meike Holleman, Gezondheidszorg Psycholoog, m.holleman@jbz.nl.

Tolbrug Specialistische Revalidatie

Studenten lopen stage bij Tolbrug binnen de setting van een interdisciplinair Zorg InnovatieCentrum (ZIC)). Een ZIC is een krachtige leer-, werk-, en zorgomgeving waar medewerkers en studenten van de diverse opleidingen interdisciplinair samenwerken rondom behandel- en leerprocessen van patiënten en waar continu aandacht is voor zorgverbetering, onderzoek en innovatie. Stageplaatsen worden toegewezen door de volgende opleidingsinstituten en opleidingen:

  • Fontys Hogescholen, Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk werk;
  • Hogeschool Zuyd, Ergotherapie;
  • Hogeschool Windesheim, Bewegingsagoog/PMT;
  • Tilburg University, Medische Psychologie;
  • Koning Willem I College, MBO-verpleegkunde;
  • Avans: HBO-verpleegkunde, Master kinderfysiotherapie.

Binnen de kinderrevalidatie biedt Tolbrug ook plaatsen aan voor masterstudenten Kinderfysiotherapie van Avans Hogeschool, mits er voldoende begeleidingscapaciteit is. ZIC-studenten hebben voorrang voor plaatsing boven deze masterstudenten.

Voor overige stagevragen, stuur je je mail naar stage@jbz.nl.

Medische Microbiologie/Moleculaire Diagnostiek

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn er stageplaatsen voor mlo- en hlo-studenten. Voor informatie en stageverzoeken: Karin Oostelbos, unithoofd Medische Microbiologie, k.oostelbos@jbz.nl.

Laboratorium Klinische Chemie

Op het laboratorium KCH zijn stageplaatsen voor mbo-studenten uit de regio (Eindhoven, Oss) en voor hbo-studenten. Voor informatie en stageverzoeken: Trudie van der Steeg, stafmedewerker, t.v.d.steeg@jbz.nl.

Communicatie

Op de afdeling Marketing & Communicatie zijn jaarlijks stageplaatsen voor hbo-studenten en universitaire studenten. Stageverzoeken kun je mailen naar communicatie@jbz.nl.

Techniek/Logistiek

Stageverzoeken voor technisch/logistieke opleidingen kun je mailen naar de frontoffice van het Servicebedrijf: frontoffice.fb@jbz.nl.

Beveiliging

Bij de afdeling Beveiliging zijn mogelijkheden voor hbo-studenten Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool. Voor informatie en stageverzoeken: Jeroen Peijnenburg, unithoofd beveiliging, j.peijnenburg@jbz.nl.

Daarnaast zijn er stageplaatsen voor studenten van het Koning Willem I College, opleiding MBO beveiliger 2. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de school.

HRM

In het JBZ zijn er mogelijkheden voor hbo-studenten en universitaire studenten, opleiding HRM. Voor informatie en stageverzoeken: afdeling Personeel en Organisatie, personeelenorganisatie@jbz.nl.

ICT

Op de afdeling M(medische)ICT zijn stageplaatsen voor studenten mbo ICT niveau 4 leerjaar 3 van het Koning Willem I College. Stageverzoeken graag mailen naar mict-stagebegeleiding@jbz.nl.

Ook voor derde- en vierdejaars studenten hbo ICT zijn er mogelijkheden. Stageverzoeken kun je sturen naar unithoofd Jeroen van de Ven, je.v.d.ven@jbz.nl.

Apotheek

De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) biedt stageplaatsen voor de opleiding Apothekersassistente van het Koning Willem I College, de opleiding HBO Farmakunde van de Hogeschool Utrecht en de opleiding Farmacie van de Universiteit Utrecht. Voor informatie en stageverzoeken: dr. Walter Hermens, ziekenhuisapotheker, w.hermens@zanob.nl.

Verloskunde

Op de afdeling Verloskunde/Gynaecologie zijn alleen stagemogelijkheden voor studenten van de Academie Verloskunde Maastricht. Voor deze plaatsen zijn afspraken gemaakt met de school.  Op de afdeling Neonatologie zijn beperkt mogelijkheden voor een drieweekse stage. Stageverzoeken graag mailen naar stage@jbz.nl.

Maatschappelijke stage/beroepsoriënterende stage

In het JBZ zijn geen mogelijkheden voor maatschappelijke stages, snuffelstages en beroepsoriënterende stages van scholieren. Redenen hiervoor zijn onder andere de aangescherpte eisen rond de privacy van onze patiënten, de steeds kortere en complexe categorieën patiënten en de beperkte begeleidingscapaciteit waarbij de prioriteit ligt bij de beroepsopleidingen.

(technische) Bedrijfskunde

Voor de hbo-opleiding (technische) Bedrijfskunde heeft het JBZ een samenwerkingsverband met Avans Hogeschool. Er zijn daarom alleen stage-/afstudeermogelijkheden voor studenten van Avans. Toewijzing van stageplekken loopt via Avans (projectmanager RUBIK).

Operatiekamer opleidingen en stages

Op het operatiekamercomplex van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn diverse mogelijkheden voor opleidingen en stages. Onder andere: Anesthesiemedewerker, Operatieassistente, HBO-VT Anesthesiemedewerker, HBO-VT Operatieassistente, Medewerker Operatieve zorg, Recoveryverpleegkundige en Medewerker Medische Steriele Hulpmiddelen. Meer informatie over de opleidingen Anesthesiemedewerker en Operatieassistente? Bekijk ook eens de pagina 'Opleidingenselector Paramedisch'.

Heb je vragen over opleidingen of stages op het operatiekamercomplex? Stuur een mail naar praktijkbegeleiding-OK@jbz.nl

Wil je meer weten over stagemogelijkheden in het JBZ? Neem contact op via stage@jbz.nl of telefonisch met Peter van Loon, coördinator Stagebureau: (073) 553 20 63. 

Laatste revisie: 14 januari 2019 - 21:22