Donderdag 28 november 2019

Oordeel Tuchtcollege valt Jeroen Bosch Ziekenhuis zwaar

Luna werd in 2014 geboren in ons ziekenhuis en overleed korte tijd later. Een intens verdrietige en onverwachte gebeurtenis. De ouders van Luna hebben tegen tien van onze artsen (8 gynaecologen, een kinderarts en een anesthesioloog) een tuchtzaak aangespannen. Vandaag, 28 november, heeft het Regionaal Tuchtcollege in deze zaak uitspraak gedaan. Het college heeft geoordeeld dat vier van onze artsen op een aantal aspecten niet goed hebben gehandeld. Het Tuchtcollege heeft bekend gemaakt welke maatregelen het onze artsen oplegt.

Tegen de kinderarts zijn drie van de klachten gegrond verklaard. Volgens het Tuchtcollege was de dossiervoering van de kinderarts niet op orde en heeft de arts onvoldoende goed gereageerd op signalen die aangeven dat het niet goed ging met Luna. Daarnaast heeft de arts volgens het Tuchtcollege de ouders onvoldoende geïnformeerd over de gezondheidstoestand van Luna. De kinderarts heeft een voorwaardelijke schorsing van één jaar opgelegd gekregen met een proeftijd van twee jaar.

Bij drie gynaecologen zijn de klachten deels gegrond verklaard, zij hebben een waarschuwing gekregen. Het Tuchtcollege heeft geoordeeld dat zij hun dossiervorming en overdrachten beter hadden moeten doen.

De klachten tegen de andere artsen, vijf gynaecologen en een anesthesioloog, zijn ongegrond verklaard.

Het oordeel valt onze artsen en iedereen binnen het JBZ zwaar. De artsen hebben zich destijds voor goede zorg ingezet. We beseffen dat met de uitspraak van het Tuchtcollege het verdriet van de ouders niet kan worden weggenomen. We gaan de uitspraak zorgvuldig bekijken om te weten hoe het Tuchtcollege tot dit oordeel is gekomen. In elk geval kijken we aan de hand van de uitspraak waar we onze zorg kunnen verbeteren.

Laatste revisie: 17 december 2019 - 17:01