Onze kwaliteit

Wilt u weten welke kwaliteit het JBZ biedt? Het JBZ houdt veel gegevens bij over de kwaliteit van zorg, zoals de resultaten van een operatie en de opnameduur. Wij delen dit graag met u.

Ziekenhuischeck

Wilt u weten welke kwaliteit het JBZ biedt? Of wilt u het JBZ vergelijken met andere ziekenhuizen? Het JBZ houdt veel gegevens bij over de kwaliteit van zorg, zoals de resultaten van een operatie. Op Ziekenhuischeck wordt een deel van deze gegevens getoond. Hier kunt u kwaliteitscijfers van ziekenhuizen vinden over bepaalde behandelingen en algemene zaken als medicatiecontrole.

Deze cijfers zijn de cijfers die het JBZ wettelijk verplicht aanlevert aan het Zorginstituut Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. De patiënttevredenheidsscore is afkomstig van een landelijk onderzoek door de brancheorganisatie van ziekenhuizen (NVZ).

Sterftecijfer en opnameduur

Het JBZ doet er alles aan om u zo goed en veilig mogelijk te helpen. Verreweg de meeste patiënten verblijven niet langer dan noodzakelijk in ons ziekenhuis en gaan in goede conditie met ontslag. Helaas komt het ook voor dat patiënten langer in het ziekenhuis liggen dan verwacht en dat patiënten overlijden. Het JBZ houdt cijfers over sterfte en opnameduur bij en maakt deze cijfers openbaar.

Sterftecijfer

Het sterftecijfer in ziekenhuizen wordt weergegeven als de zogenaamde Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR); de score die het aantal overleden patiënten in ziekenhuizen vergelijkt. Er wordt hierbij een vergelijking gemaakt tussen het aantal overledenen en het aantal overledenen wat verwacht mag worden. Deze verwachting wordt bepaald op basis van de kenmerken van de overleden patiënten (zoals leeftijd, geslacht, diagnose) en de opname (zoals acuut of niet). Landelijk gezien is de HSMR-score gemiddeld altijd 100. Een score onder de 100 betekent dat er minder patiënten zijn overleden dan verwacht en een uitkomst boven de 100 betekent dat er meer patiënten overleden zijn dan verwacht.

Sterftecijfer 2017

Over het jaar 2017 is het sterftecijfer van het JBZ 103 (1). Dit betekent dat het aantal patiënten dat in het JBZ is overleden, ongeveer gelijk is als wat verwacht mag worden. De HSMR van het JBZ over de periode 2015-2017 is eveneens 103 (2). Dus ook over de afgelopen drie jaar is het aantal patiënten dat in het JBZ is overleden, ongeveer gelijk als wat verwacht mag worden.

Hier vindt u de sterftecijfers van het JBZ  per patiënten- en diagnosegroep (zogenoemde SMR’s).

Opnameduur

Behalve het sterftecijfer wordt ook gekeken naar onverwacht lange opnameduur. Een opnameduur is onverwacht lang als deze meer dan 50% langer is dan verwacht. Over 2017 is het percentage onverwacht lange opnameduur van het JBZ 16,5%, dat is hoger dan het landelijk gemiddeld van 15,7%.

Wat doet het JBZ met de cijfers over opnameduur en sterfte? 

Vanuit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid van de aan u geleverde zorg houdt het JBZ deze cijfers nauwlettend in de gaten. Dat doen wij door structureel patiëntendossiers te onderzoeken en na te gaan op welke punten we de kwaliteit van zorg nog kunnen verbeteren.

 

  1. De HSMR-score 2017 is 103 met een betrouwbaarheidsinterval van 95% van 96-111.
  2. De HSMR-score 2015-2017 is 103 met een betrouwbaarheidsinterval van 99-108.
Code ORG-020
Laatste revisie: 15 juli 2019 - 10:46