One stop visit schildklierafwijkingen

Vanaf 1 augustus 2019 start de polikliniek algemeen interne geneeskunde/endocrinologie met een apart spreekuur voor patiënten met het vermoeden op of een palpabele afwijking aan de schildklier.

 

De trend in Nederland volgend adviseren wij de huisartsen niet eerst zelf een echo te laten verrichten, maar de combinatie te kiezen voor een consult in combinatie met een echo.

Huisartsen kunnen vanaf 1 augustus 2019 hun patiënt rechtstreeks verwijzen via zorgdomein voor een combinatieafspraak schildklierafwijking one stop visit.

De patiënt wordt na verwijzing eerst door de endocrinoloog of physician assistant gezien, waarna aansluitend een echo van de hals wordt verricht. Mocht een cytologische punctie geïndiceerd zijn, dan zal deze op het zelfde dagdeel worden uitgevoerd. Dezelfde dag of na 1 week (afhankelijk van de interventie) wordt het vervolg beleid met de patiënt besproken.

Wij hopen op deze manier de aanlooptijd en het diagnostisch traject te verkorten. Het lijkt ons een verbetering voor uw patiënten. We zullen dit wel met hen evalueren en zonodig bijstellen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Dr. K. Bouter internist/endocrinoloog

Mw. C. Siegers-Siebelink, PA

Algemeen interne geneeskunde/endocrinologie

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Telefoon 073-5533081

Code ZRG-076
Laatste revisie: 1 november 2019 - 10:10