Onderzoekenwijzer

Leptospira species PCR; ziekte van Weil

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
PCR, uitbesteed onderzoek
Frequentie van bepaling
Uitbesteed onderzoek
Doorlooptijd
1-2 weken
Afnamemateriaal

Bloedbuis voor EDTA-bloed (6,0 ml, paarse dop), urinecontainer (witte of rode dop; tenminste 10 ml urine aanleveren) 

Onderzoekenwijzer MMB - Bloedbuis edta urinecontainer rood wit

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij kamertemperatuur
Opmerkingen
Als 10 dagen of korter ziek, EDTA bloed insturen voor PCR. Als langer dan 10 dagen ziek, urine insturen voor PCR.

Leptospirose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose leptospirose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.

De doorlooptijd van uitbesteed onderzoek is in de regel langer dan de doorlooptijd van onderzoek dat in het eigen laboratorium wordt verricht.
Code OWM-132
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 12:32