Onderzoek

Urineonderzoek voor de nieren (TRP-test)

Met dit onderzoek kan de arts bepalen hoe uw nieren werken.

Hiervoor moet u 2 uur lang uw urine verzamelen. In het laboratorium wordt de urine onderzocht.

Alléén op afspraak

Materialen inleveren voor onderzoek kan alléén op afspraak. U maakt eenvoudig zelf online een afspraak.

Ga naar www.jbz.nl/prikafspraak en maak een afspraak

Hulp nodig? Bel dan (073) 553 36 99 (op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur).

Hoe verloopt uw onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak:

  • uw legitimatiebewijs;
  • uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code LAB-014
Laatste revisie: 2 september 2021 - 15:33
Hoe verloopt uw onderzoek?

Urineonderzoek voor de nieren (TRP-test)

De voorbereiding begint de avond voordat u de urine moet verzamelen. Vanaf 22.00 uur mag u niets meer eten en drinken.

U verzamelt urine van ‘s ochtends 08.00 uur tot 10.00 uur. De urine bewaart u in een speciale bokaal. Deze krijgt u van de polikliniek mee naar huis. Bewaar de urine zo koel mogelijk.

’s Ochtends om 08.00 uur plast u goed uit op het toilet. Vervolgens drinkt u 400 ml water. Iedere keer als u daarna moet plassen, plast u in de bokaal. Om 10.00 uur plast u nogmaals. U heeft nu de 2-uurs urine verzameld. Na 10.00 uur mag u weer gewoon eten en drinken.

Spaar de urine niet in het weekend of op een feestdag, want dan is het laboratorium gesloten.

Bloedafname

Voor het onderzoek is het nodig dat op dezelfde dag bij u bloed wordt afgenomen. Het formulier hiervoor heeft u al meegekregen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Wanneer u de urine inlevert, kunt u meteen bloedprikken.

Waar brengt u de urine naar toe?

De dag dat u de laatste urine heeft opgevangen, brengt u de bokaal met het aanvraagformulier dezelfde dag nog naar de polikliniek Bloedafname.  

Voor het inleveren van materialen voor onderzoek moet u eerste een afspraak maken. Maak een afspraak via www.jbz.nl/prikafspraak of via (073) 553 36 99. U kunt de bokaal inleveren op één van de onderstaande locaties:

  • locatie ‘s-Hertogenbosch (Henri Dunantstraat 1)
  • locatie ‘s-Hertogenbosch (St. Teunislaan 10)
  • locatie Boxtel
  • locatie Drunen
  • locatie Rosmalen
  • locatie Zaltbommel (Gamerschestraat 32a)

Controleert u of uw naam, geboortedatum en de inleverdatum op de bokaal en het aanvraagformulier staan.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt de uitslag toegestuurd. Uw arts bespreekt met u de uitslag.

Privacy Klinische Chemie en Hematologie

Uw persoons- en uitslaggegevens worden geregistreerd in het laboratorium informatie systeem. Hierop is een privacyreglement van toepassing dat voldoet aan wettelijke eisen. Laboratoriumgegevens geven we alleen door aan de aanvragend arts. Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumuitslagen uit. Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u dit kenbaar maken aan het laboratorium. Uw urine kan ook voor andere doelen worden gebruikt. Dit noemen we ‘nader gebruik lichaamsmateriaal’. Het ziekenhuis onderzoekt bloed en ander lichaamsmateriaal om de kwaliteit te testen, voor medisch wetenschappelijk onderzoek en scholing. Het is dan niet meer bekend van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is. Als u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van lichaamsmateriaal, dan kunt u dit aangeven aan de medewerkers van het laboratorium.

Kwaliteitskeurmerk Klinische Chemie en Hematologie

Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is geaccrediteerd volgens de NEN-EN-ISO15189:2012. Dit is een internationale norm voor medische laboratoria die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op continue verbetering.

Bij vragen kunt u bellen naar het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie: telefoonnummer: (073) 553 27 64.