Headerafbeelding
afdelingen laboratorium medische microbiologie testschaaltjes uitslag
Onderzoek

Urinekweek

Een urinekweek is een onderzoek naar een urineweginfectie.

Een veel voorkomende infectie is een urineweginfectie. Als bij u mogelijk sprake is van een urineweginfectie, stuurt de arts uw urine op naar het Laboratorium Medische Microbiologie. De urine komt binnen bij de administratie van het laboratorium. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.
Code LAB-031
Laatste revisie: 21 december 2023 - 16:09
Hoe verloopt het onderzoek?

Urinekweek

Uw urine wordt in het laboratorium op voedingsbodems gezet. Vervolgens worden de voedingsbodems voor kweek weggezet bij 37°C. Dit is voor de meeste bacteriën de ideale temperatuur om te groeien. Het menselijk lichaam heeft ook een temperatuur van rond de 37°C. Na 16 uur maakt de microbiologisch analist een foto van de voedingsbodems.

Een microbiologisch analist beoordeelt de voedingsbodems en kijkt of er schadelijke bacteriën groeien.

Als er schadelijke bacteriën zijn gegroeid, onderzoekt de microbiologisch analist met aanvullende testen om welke bacterie het precies gaat. Dit is belangrijk om te weten. De arts-microbioloog kan dan vaak al veel zeggen over het soort antibioticum waarmee behandeld kan worden. Om dit zeker te weten wordt nog een extra test met antibiotica gedaan, waarbij het materiaal weer 10 uur bij 37°C moet staan.

Als de urinekweek positief is (dat wil dus zeggen dat er inderdaad een urineweginfectie gevonden is), is de uitslag na ongeveer 48 uur bekend. De arts-microbioloog stuurt vervolgens de uitslag digitaal naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.