Headerafbeelding
Moeder met meisje op de boulevard
Onderzoek

Schildklierscintigrafie met wash-out-test met behulp van I-123 (LNG-065)

Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd bij pasgeboren baby’s om de aanwezigheid, de functie en de ligging van de schildklier aan te tonen. 

Bij een schildklierscintigrafie bepalen we hoe de schildklier functioneert met behulp van een radioactieve stof. Zo kunnen ziekteprocessen van de schildklier worden opgespoord of uitgesloten.

De radioactieve stof wordt door middel van een infuus toegediend. De stof heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor uw kind of voor de omgeving.

Belangrijk

LET OP! U en uw kind moeten zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code LNG-065
Laatste revisie: 18 augustus 2020 - 15:52
Hoe verloopt het onderzoek?

Schildklierscintigrafie met wash-out-test met behulp van I-123 (LNG-065)

Gebruikt uw kind medicijnen?

Als uw kind medicijnen krijgt die de schildklierfunctie beïnvloeden, is het soms nodig deze medicijnen enige tijd voor het onderzoek te stoppen. Thyrax is hier een voorbeeld van. Uw kinderarts vertelt u of dit nodig is en hoelang uw kind van te voren moet stoppen. Neem contact op met uw kinderarts als u nog vragen hierover heeft. 

Contrastmiddel

Röntgenonderzoek waarbij een contrastmiddel is geïnjecteerd, kan het onderzoek beïnvloeden. Heeft uw kind in de afgelopen 3 maanden zo’n röntgenonderzoek ondergaan? Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Geef dit dan door aan uw specialist.  Borstvoeding kan niet hervat worden na dit onderzoek. Uw specialist zal dit met u bespreken.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. De nucleair geneeskundige haalt u en uw kind op in de wachtruimte.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De radioactieve stof wordt via het infuus toegediend. Dit infuus is al ingebracht op de kinderafdeling. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor uw kind of voor de omgeving.

De geïnjecteerde stof moet een aantal uren inwerken (minimaal 4 uur). Uw kind hoeft hiervoor niet in het ziekenhuis te blijven en mag normaal eten en drinken. De arts vertelt u hoe laat uw kind voor de scan wordt verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich weer en neemt u plaats in de wachtruimte. U en uw kind worden door een laborant meegenomen naar de onderzoeksruimte.
Tijdens de scan ligt uw kind op een smal bed in een vacuümmatras. Dit matras is comfortabel en zorgt ervoor dat uw kind makkelijker stil kan blijven liggen tijdens de scan. De camera wordt boven de hals geplaatst en de scan wordt gemaakt. Daarna voelt de laborant of de nucleair geneeskundige in de hals van uw kind en markeert een aantal punten.

Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Het kan nodig zijn dat er nog een injectie gegeven wordt via het infuus. Dit gaat om een niet-radioactief geneesmiddel. Ook deze stof heeft geen bijwerkingen. Meteen na deze injectie wordt er gedurende een half uur een scan van de hals gemaakt. Daarvoor wordt de camera weer boven uw kind geplaatst.

Er bestaat een mogelijkheid dat het onderzoek hierna nog niet klaar is. Indien nodig, wordt uw kind een half uur na het beëindigen van de vorige scans terugverwacht op de afdeling voor een laatste scan. Deze zal ongeveer 15 minuten duren. Hierna is het hele onderzoek klaar.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Er is geen verdere nazorg nodig. Is uw kind voor dit onderzoek gestopt met medicijnen? Dan mogen deze medicijnen weer gewoon ingenomen worden. 

Van wie krijgt u de uitslag?

De uitslag krijgt u later via de behandelend specialist van uw kind.

Mijn kind kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 90. Er kan dan nog een andere patiënt in de plaats van uw kind worden geholpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.