Headerafbeelding
Foto orchidee
Onderzoek

Röntgen- en echo localisatieonderzoek van de borst

Bij localisatieonderzoek van de borst kunnen afwijkingen die onvoldoende of helemaal niet voelbaar zijn bekeken worden. 

Dit kan gedaan worden door middel van röntgenapparatuur of echo-apparatuur. In beide gevallen geeft de radioloog met behulp van een dunne metalen draad nauwkeurig aan waar de mogelijke afwijking zich bevindt.

Als u een verwijzing voor het Borstcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft, is de eerste stap een bezoek aan de afdeling Radiologie. Binnen het Borstcentrum werkt de afdeling Radiologie samen met een verpleegkundig specialist. 

Het onderzoek naar - en de behandeling van - borstafwijkingen bij mannen is vrijwel hetzelfde als bij vrouwen. Deze informatie is zowel van toepassing op vrouwen als op mannen. Omdat borstafwijkingen en borstkanker vooral voorkomen bij vrouwen is sommige informatie specifiek voor vrouwen.

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent assisteert de radioloog bij de uitvoering van de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code RAD-051
Laatste revisie: 20 augustus 2020 - 15:51
Hoe verloopt het onderzoek?

Röntgen- en echo localisatieonderzoek van de borst

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Bespreek dan met uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant, voorafgaand aan het onderzoek.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Verzorging

Het onderzoek vindt plaats op de dag van de operatie. Meestal is dit ‘s ochtends. Graag van tevoren baden of douchen. U mag wel deodorant maar geen bodymilk gebruiken. 

Wat voor kleding neemt u mee?

De verpleegkundige op de afdeling geeft u een operatiehemd om aan te trekken voor het onderzoek. Voor dit onderzoek wordt u in een rolstoel van de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie gebracht. Omdat u hiervoor een stuk door het ziekenhuis rijdt is het verstandig om een lange badjas/ochtendjas mee naar het ziekenhuis te nemen.

Waar meldt u zich?

Meldt u zich op tijd voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie, op de locatie die op de afspraakbevestiging staat die u heeft ontvangen. Meldt u aan bij de gele aanmeldzuil of bij de balie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent wordt u opgehaald.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Met röntgenapparatuur

Een radiodiagnostisch laborant begeleidt u tijdens het onderzoek. Allereerst worden er opnamen gemaakt van het gebied waar de afwijking zicht bevindt. Tijdens het maken van deze opnamen zit uw borst vastgeklemd tussen twee platen en ligt u meestal op uw buik op een behandeltafel. Het kan in een klein aantal gevallen ook zittend gebeuren. De procedure lijkt veel op die van een biopsie.

Nadat de opnamen zijn gemaakt, beoordeelt de radioloog of de afwijking goed op de beelden staat. De computer berekent op welke plaats de dunne metalen draad in de borst terecht moet komen.

U krijgt een plaatselijke verdoving. De radioloog prikt uw borst aan met een holle naald. In deze naald zit een draad. Het aanprikken van de borst geeft even een vervelend gevoel. Als de naald goed zit, verwijdert de radioloog voorzichtig de naald.
De metalen draad blijft in de borst achter. De laborant maakt twee opnamen van de borst om te controleren of de draad op de juiste plaats zit. Het gedeelte van de draad dat uit de borst steekt plakt de laborant vast met een pleister.

Met echo-apparatuur

De radioloog smeert wat gel op uw borst. Met behulp van het echo-apparaat zoekt de radioloog het gebied op waar de afwijking zich bevindt. U krijgt een plaatselijke verdoving.

De radioloog prikt uw borst aan met een holle naald. In deze naald zit een draad. Het aanprikken van de borst geeft even een vervelend gevoel. Op het scherm van het echo-apparaat is te zien of de naald op de juiste plaats zit. Als de naald goed zit, verwijdert de radioloog voorzichtig de naald. De metalen draad blijft in de borst achter. De laborant plakt het gedeelte van de draad dat uit de borst steekt met een pleister vast. Daarna maakt de laborant twee opnamen van de borst om te controleren of de draad op de juiste plaats zit.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Bij dit onderzoek wordt ook gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal.

Hoe lang duurt de localisatie?

De localisatie duurt ongeveer 45 minuten.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 36 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen. 

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Neemt u dan contact op met Radiologie/Borstcentrum, telefoonnummer (073) 553 36 00 of per e-mail: borstcentrum@jbz.nl.