Headerafbeelding
patienten wachten in de wachtkamer bij radiologie
Onderzoek

Punctie van vocht uit de buikholte voor onderzoek (diagnostische ascitespunctie)

Bij een diagnostische ascitespunctie brengt de radioloog via de huid een naald in uw buikholte om vocht af te nemen.

Dit vocht wordt in het laboratorium onderzocht.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code INT-107
Laatste revisie: 28 april 2021 - 15:36
Hoe verloopt het onderzoek?

Punctie van vocht uit de buikholte voor onderzoek (diagnostische ascitespunctie)

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te blijven.
  • Soms is het nodig om de stollingswaarde in uw bloed te bepalen. Als dit nodig is krijgt u een formulier mee voor bloedprikken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na het onderzoek niet zelf auto te rijden of aan het verkeer deel te nemen. U mag niet alleen naar huis gaan. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling Radiologie, gebouw B, verdieping 0, ontvangst 4.

Voor het onderzoek

Prikplaats

De arts bepaalt met echobeelden de plaats waar u moet worden aangeprikt. Bij een echografie kan de radioloog inwendige organen en weefsels zichtbaar maken met behulp van geluidsgolven. Een echo doet geen pijn. Als de arts de prikplaats heeft bepaald, desinfecteert de verpleegkundige uw huid met jodium of alcohol. Dit is om infecties te voorkomen.

Verdoving

U krijgt een verdovingsprik op de plaats waar de arts de naald inbrengt. Deze verdoving werkt al binnen een paar minuten. Soms doet een verdovingsprik even veel pijn als de prik van de punctie. Ook kan de arts beslissen om geen verdovingsprik te geven.

Tijdens het onderzoek

  • U ligt tijdens het onderzoek plat op uw rug of op uw linkerzij.
  • De arts prikt de naald via de huid in de buikholte, waarna het vocht af kan lopen. Deze prik kan even een stekend gevoel in uw zij geven.
  • Daarna verwijdert de arts de naald weer.
  • Het vocht wordt onderzocht in het laboratorium.

Als u niet bent opgenomen in het ziekenhuis, dan mag u na het onderzoek meteen weer naar huis. 

Risico's

Meestal is de ascistespunctie een veilig onderzoek. Toch kan er een complicatie optreden:

  • Er kan een bloeding ontstaan op de plaats waar de huid is aangeprikt. Vaak krijgt u dan een blauwe plek.

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts, tijdens uw afspraak op de polikliniek.

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of aan de arts die de punctie bij u uitvoert.