Headerafbeelding
Fijn een dagje buiten, Harrie Gerritz
Onderzoek

Preventief medisch onderzoek basispakket (SMC)

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek zonder dat u gezondheidsklachten heeft. In een PMO onderzoeken we mogelijke gezondheidsrisico’s of gezondheidsproblemen.

Binnenkort ondergaat u een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). De onderzoeken vinden plaats in het Sport Medisch Centrum (SMC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daardoor garanderen we goede kwaliteit en snelle service.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een deskundige en bevoegde arts: de sportarts van het SMC. De onderzoeken worden op dezelfde dag achter elkaar uitgevoerd. U hoeft slechts een keer naar het SMC te komen. In totaal duurt het PMO 1 uur.

U krijgt de volgende onderzoeken:

  • Onderzoek en gesprek met de arts
  • Oogtest
  • Longfunctieonderzoek
  • E.C.G. in rust
  • Bloed- en urineonderzoek
  • Advies en rapportage

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Betrokken afdelingen

Code JBB-005
Laatste revisie: 16 oktober 2020 - 17:00
Hoe verloopt het onderzoek?

Preventief medisch onderzoek basispakket (SMC)

Hoe bereidt u zich voor?

Voordat u naar het SMC komt, vult u digitaal een vragenlijst in. In deze vragenlijst vragen wij u naar uw gezondheid.

Hoe verloopt het onderzoek?

De sportarts neemt de ingevulde vragenlijst met u door. Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek.

Bij een oogtest bekijkt de arts naar de gezichtsscherpte van het oog. De arts bekijkt elk oog apart en vraagt u letters op te lezen. Natuurlijk houdt de arts rekening met mogelijke brillen en contactlenzen.

De longen voorzien het lichaam van het zuurstof en verwijderen koolzuur. Soms kan deze functie (tijdelijk) verstoord zijn. Om dit vast te stellen is een longfunctieonderzoek nodig. Er wordt onderzocht of u wel of geen luchtwegvernauwing heeft.

Hoe verloopt het onderzoek?

Met behulp van een longfunctieapparaat bepaalt de arts hoeveel lucht u in één seconde kunt verplaatsen en de totale hoeveelheid lucht die u kunt in- en uitademen. U ademt gedurende het onderzoek via een mondstuk aan een longfunctieapparaat, waarbij uw neus wordt dichtgehouden met een klemmetje. U wordt verzocht een aantal keren zo diep mogelijk in en uit te ademen. Daarna doet u dit zo snel en krachtig mogelijk.

Een E.C.G. is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De letters E.C.G. staan voor ElektroCardioGram. Het E.C.G. is bekend als een ‘hartfilmpje’. Om een hartinfarct snel te kunnen herkennen, is een E.C.G. een belangrijk onderzoek.

Nuchter zijn

U moet nuchter zijn voor het bloedprikken.

Vindt het onderzoek vóór 12.00 uur plaats

Dan mag u vanaf 0.00 uur niet meer eten, drinken en roken. Wel mag u ‘s morgens water en/of thee drinken zonder toevoegingen, géén koffie.

Vindt het onderzoek ná 12.00 plaats

Dan mag u vanaf 0.00 uur niet meer roken. U mag dan ‘s morgens een licht ontbijt nemen (beschuit/cracker/thee). De laatste vier uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven.

Gebruikt u medicijnen?

Uw medicijnen kunt u zoals gewoonlijk innemen met een klein beetje water.

Waar meldt u zich?

U ontvangt een formulier om uw bloed en urine te laten controleren. Op het aanvraagformulier staan alle onderzoeken die uitgevoerd moeten worden. U kunt hiervoor naar de dichtstbijzijnde prikpost in de buurt van uw werkgever, kijk voor de mogelijkheden op de pagina Locaties en prikposten.

De medewerker van het laboratorium controleert de gegevens van uw identificatiebewijs met de gegevens op het aanvraagformulier.

 

Hoe verloopt het bloedprikken?

De medewerker neemt enkele buisjes bloed af. Dit gebeurt via een naaldprik aan de binnenkant (plooi) van de elleboog. De naald is steriel en wordt slechts voor één persoon gebruikt. Na de prik dekt de medewerker het wondje af met een watje. Voordat u de prikruimte verlaat, controleert de medewerker of het bloeden gestopt is.

Hoe verloopt het urineonderzoek?

U moet de urine opvangen in een urinepotje dat daar speciaal voor bestemd is. Dit potje wordt u verstrekt door de arts. Deze urine kunt u inleveren op de locatie waar u bloed laat prikken.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten geeft de sportarts u advies op maat over sport en bewegen, voeding en leefstijl.

Geheimhouding

De uitslagen van de onderzoeken zullen te allen tijde alleen aan u worden gerapporteerd. Komen er uit het PMO afwijkingen naar voren? Dan vraagt de sportarts u om toestemming om contact op te mogen nemen met een andere arts of zorgverlener.

Wanneer krijgt u de uitslagen?

De sportarts stuurt u uiterlijk tien werkdagen na afloop van het onderzoek bericht dat de uitslagen beschikbaar zijn in de digitale omgeving.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Of kunt u niet naar uw afspraak komen? Dan kunt u contact opnemen via op telefoonnummer (073) 553 38 99 of bedrijven@jbz.nl.